Експертиза дослідження

Будівелно-економічна експертиза в АБУ щодо якості процесу, економічної ефективності результату дослідження (далі експертиза) в АБУ, яке проводиться за контрактом зареєстрованим на біржі, акредитованої АБУ (Біржі) здійснюється:

1)  з метою встановлення дотримання стандартам процесу та оформлення результату наукового дослідження, які діють в АБУ

2)  за заявою будь-якої сторони контракту на дослідження за її рахунок;

3)  за передплатою за тарифами експертизи, встановленими на Біржі;

4)  у терміни визначені у стандартизованому договорі на експертизу дослідження, які затверджено АБУ та/або Біржею;

5)  експертами відповідного фаху, яких обирає замовник дослідження з їх реєстру в АБУ та/або Біржі.

2.  Експертний висновок щодо якості процесу та оформлення результату дослідження:

1)  розміщується у веб паспорті виконання відповідного контракту на дослідження та надсилається його сторонам е-листом;

2) сприймається сторонами контракту на дослідження як остаточний, але може бути оскаржений до Арбітражу Біржі тільки за умови порушення умов договору на проведення експертизи;

3)  є беззаперечним доказом у Арбітражі Біржі у випадку розгляду суперечки між сторонами відповідного контракту на дослідження;

4)  є підставою для дійсності акту прийому виконаних робіт з дослідження, підписаному хоча б однією стороною контракту з цього дослідження.

Comments are closed.