Експертиза та просування новацій

Експертиза АБУ забезпечується організацію експертизи досліджень, новацій, інновацій та кваліфікації дослідників і виробників шляхом:

 • створення відкритого прейскуранту та реєстру стандартизованих договорів на експертні послуги, які надаються експертами через НТЦ АБУ;
 • створення відкритого веб реєстру відповідних експертів  якості досліджень та компетентності дослідників та виробників, до якого експерти обираються кожні два роки відповідними експертними спільнотами АБУ;
 • створення системи страхування професійної відповідальності експертів;
 • системи обрання замовниками експертизи експертів з реєстру АБУ для наступних видів експертиз:
  а) компетентності та досвіду дослідників та виробників відповідних фахів;

  б) досліджень та новацій;
  в) інновацій на різних етапах їх втілення та розвитку;
 • організації відео захисту процесу та результату робіт дослідників та/або виробників перед експертами та стейкхолдерами в синхронному та асинхронному онлайн режимі.

Просування новацій та новаторів забезпечується АБУ шляхом:

 • створення та просування сайту АБУ з міні сайтами дослідників та новаторів:
  – з описом їх кваліфікації та досвіду;

  – з описом результатів їхніх досліджень і публікацій;
  – з презентацій їх комерційних та інвестиційних пропозицій.
 • організації:
  – науково-практичних конференцій, круглих столів, робочих груп з представників науки, освіти, бізнесу та держави;

  – взаємодії з громадським та саморегулівними організаціями, спілками та асоціаціями фахівців будівельної галузі України;
  – сприяння прямих контактів представників науки, освіта та бізнесу.

Comments are closed.