Гарантийний внесок

1.Гарантійний внесок в АБУ здійснюється замовником:

1) для гарантування своєчасної оплати виконання замовлення та неустойок

2) на рахунок Біржі, акредитованої АБУ (Біржі);

3) в сумі достатній для оплати будь-якого етапу виконання замовлення,сплати неустойок та послуг Біржі, розмір якої встановлює клірингова палата Біржі;

2. Гарантійний внесок використовується для оплати зобов’язань замовника:

1) у випадку відмови замовника оплатити будь-якого етапу виконання замовлення та сплати неустойок;

2)  на основі рішення арбітражу Біржі.

3.  Гарантійний внесок замовника повертається йому Біржею:

1) у випадку закінчення терміну виконання замовлення та рішень Арбітражу Біржі;

2)  протягом двох днів з дня закінчення вищевказаного терміну;

3)  з відрахуванням суми послуг Біржі та зобов’язань за рішенням Арбітражу Біржі.

4. Гарантійний внесок здійснюється кожним дослідником, який входить у реєстр дослідників АБУ та Біржі:

1)  для гарантування професійної відповідальності (відшкодування збитків замовників внаслідок непрофесійних дій чи бездіяльності)  за контрактами, укладеними на Біржі;

2)  на рахунок Біржі, акредитованої АБУ (Біржі);

3)  в сумі достатній для оплати франшизи у договорі страхування своєї професійної відповідальності,та неустойок за контрактами, укладеними на Біржі.

Comments are closed.