В освіті

Ініціативи АБУ в освіті – ініціативи в розробці, втіленні та моніторингу ефективності:

  • програм початкової професійної підготовки робітників та інженерів будівельної галузі;
  • програм професійного розвитку робітників та інженерів будівельної галузі;
  • інструментів контролю та вимірювання відповідної професійної компетентності робітників та інженерів будівельної галузі;
  • засобів мотивування майбутніх та діючих робітників та інженерів будівельної галузі до безперервної професійної освіти та успішної кар’єри (фінансової, професійної, адміністративної, наукової);
  • технологій формування, розвитку та оцінювання професійної компетентності робітників та інженерів будівельної галузі;
  • навчально-методичного забезпечення та засобів для очної та онлайн освіти для відповідних освітніх програм та технологій.

Реєст ініціатив втілених;

Реєст ініціатив в розробці;

Реєст ініціатив під моніторингом.

Comments are closed.