Історія АБУ

Історична довідка

У червні 1993 року відбулися Установчі збори щодо створення Академії будівництва України, за ініціативою Спілки цивільних інженерів України, підтриманою Міністерством України у справах будівництва і архітектури, державними будівельними корпораціями,  науково-дослідними і проектними інститутами, вищими навчальними закладами. Поява організації пов’язана головним чином з необхідністю консолідації творчого потенціалу будівельної галузі, спрямування його на створення і забезпечення високого науково-технічного рівня будівельного виробництва в сучасних умовах.

18 лютого 1994 року Міністерство юстиції України здійснило державну реєстрацію Академії будівництва України (Свідоцтво № 542), затвердило Статут Академії.

Першим президентом Академії став один з її засновників – Геннадій Карпович Злобін, гірничий інженер-будівельник, заслужений будівельник УРСР, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,  Лауреат премії ім. академіка Буднікова М.С., доктор будівництва АБУ, професор,  Голова Державного комітету у справах будівництва УРСР (1975 – 1990). Очолював Академію понад 20 років.

З 26 лютого 2015 року Академію очолює  Іван Іванович Назаренко,  доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. академіка Буднікова М.С., доктор будівництва АБУ.

Основу Академії становлять територіальні відділення і відокремлені підрозділи, які діють у 12-ти областях України та галузеві відділення у складі яких відомі вчені, досвідчені представники освіти, проектування, виробництва та промисловості України,  ветерани галузі, фахівці з багатьох країн світу.

При Академії працюють Науково-технічний центр та організації, діяльність яких спрямована на вирішення окремих важливих проблем.

Comments are closed.