Мета

Діяльність Академії направлена на стимулювання активності та ініціативи
інтелектуального і виробничо-технічного потенціалу в галузі будівництва України
в інтересах забезпечення високого науково-технічного розвитку
будівельного комплексу держави.

 

Місія АБУ –  розвиток організованого середовища взаємодії дослідників та новаторів для ефективних інновацій у будівельній галузі України.

 

Мета діяльності АБУ – сприяння новаціям, новаторам та інноваціям у будівельній галузі України.

 

Завдання АБУ – створення та розвиток:

    • інформаційної інфраструктури новацій, новаторів та інновацій;
    • системи онлайн кооперації дослідників та досліджень;
    • планування досліджень на майбутні вимоги будівельного ринку;
    • системи комерціалізації досліджень та новацій;
    • біржових механізмів отримання угод на дослідження та інновації.

 

Статус АБУгромадська організація стратегів, дослідників та новаторів
у будівельній галузі України.

 

Comments are closed.