Моніторинг інновації

1. Моніторинг інновації (втілення новації), яка здійснюється за контрактом зареєстрованим на біржі, акредитованої АБУ (Біржі) здійснюється:

1) з метою забезпечення якості виконання сторонами своїх зобов’язань за біржовими договорами для своєчасного реагування Біржі та АБУ на можливі суперечки між сторонами;

2) шляхом отримання в онлайн режимі від сторін договору:

а) сканів документів, які підтверджують факт та якість виконання робіт за кожним їх етапом згідно відповідної тендерної документації;

б) сканів виконавчої документації щодо виконання договору;

в) претензій щодо виконання іншою стороною своїх зобов’язань за договором;

г) всіх листів та повідомлень щодо спілкування сторін за їх договором;

д) результатів оцінювання стороною іншої сторони за наступними параметрами:  якості виконання робіт, дотримання термінів та якості відносин;

3) через колл-центр Біржі для ведення на сайті Біржі веб паспорта виконання договору, до якого вносяться скани з його виконавчої документації та онлайн листування сторін;

4) для  фіксування і публікації у веб паспорті  виконання договору оцінок сторін, якості виконання своїх зобов’язань, дотримання термінів та якості відносин іншою стороною з метою забезпечення гарантій його виконання подальшою репутацією відповідної його сторони.

Comments are closed.