Науковий потенціал

Науковий потенціал  АБУ –

  • 120 докторів та 300 кандидатів наук;
  • наукові результати фундаментальних та прикладних досліджень у будівельній галузі;
  • наукові публікації цих досліджень  у вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях;
  • поєднання науки, освіти та виробництва шляхом організації активної взаємодії їхніх знаних та ініціативних представників.

Реалізація наукового потенціалу АБУ забезпечується організацією її розгалуженої мережі експертів, дослідників і виробників шляхом дії та створення:

  • мережі відокремлених підрозділів, територіальних та галузевих відділень АБУ;
  • мережі партнерів АБУ:

– навчальних закладів;
– будівельних виробничих, проектних та інжинірингових компаній;
– виробників та постачальників будівельних матеріалів та виробів;
– науково-дослідних та проектних інститутів та організацій.

  • колл-центру АБУ для консультації, реєстрації зацікавлених осіб та онлайн супроводу їх взаємодії з членами та структурами АБУ.

Comments are closed.