Центр досліджень

Мета Центру досліджень НТЦ АБУ – організація фінансування наукових досліджень у будівельній галузі України.

Завдання Центру досліджень – організація:

  • маркетингових досліджень потреб у нових будівельних продуктах, технологіях виробництва, маркетингу та менеджменту у будівельній галузі України;
  • просування на ринку дослідників у будівельній галузі України;
  • консалтингу дослідників для отримання та виконання грантів та замовлень;
  • супроводу фінансового, юридичного та організаційного для здійснення наукових та науково технічних досліджень.

Фах досліджень

Фах у цивільному будівництві
Економіка та управління
ІТ у будівництві
Архітектура містобудування
Архітектура будівель та споруд
Дизайн та ергономіка
Геодезія у будівництві
Енергетичні системи
Проектування
Електротехнічні системи
Основи і фундаменти
Будівельні конструкції, будівлі та споруди
Вентиляція, освітлення, газо та теплопостачання
Водопостачання, каналізація
Матеріалознавство
Меблі та вироби з деревини
Пожежна та промислова безпека
Автоматизація проектування (BIM)
Організація будівництва
Організація опоряджувальних робіт
Організація меблювання будівель
Менеджмент організації
Охорона праці (у будівництві)
Машини і засоби механізації
IT системи експлуатації будівель
Тех-обслуговування будівель
Організація ремонтів приміщень
Фах у промисловому будівництві
Архітектура споруд і об’єктів. 
Автомобільні шляхи та аеродроми
Геотехнологія (підземна, відкрита, будівельна)
Електричні станції, мережі і системи
Підземна розробка родовищ корисних копалин
Відкрита розробка родовищ корисних копалин       
Шахтне та підземне будівництво
Розробка нафтових та газових родовищ 
Збагачення корисних копалин
Геотехнічна і гірнича механіка
Буріння свердловин
Розробка морських родовищ корисних копалин
Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища
Транспортні системи  
Енергоустановки на основі відновлюваних видів енергії

Comments are closed.