Центр комерціалізації

Мета Центру комерціалізації НТЦ АБУ – організація комерціалізації новацій та досліджень у будівельній галузі України.

Завдання Центру комерціалізації – організація:

1) Маркетингових досліджень потреб у новаціях та інноваціях у будівельній галузі України;

2) Просування на ринку інновацій новацій фахівців  будівельній галузі України;

3) Захисту прав інтелектуальної власності на новації фахівців АБУ шляхом сприяння патентуванню та/або надання статусу комерційної таємниці АБУ;

4) Консалтингу новаторів АБУ для отримання замовлень та відповідного роялті;

5) Супроводу фінансового, юридичного та організаційного для реалізації новацій та участі у інноваційних проектах в будівельній галузі .

Comments are closed.