Центр комерціалізації

Мета Центру комерціалізації НТЦ АБУ – організація комерціалізації новацій та досліджень у будівельній галузі України.

Завдання Центру комерціалізації – організація:

  • маркетингових досліджень потреб у новаціях та інноваціях у будівельній галузі України;
  • просування на ринку інновацій новацій фахівців  будівельній галузі України;
  • захисту прав інтелектуальної власності на новації фахівців АБУ шляхом сприяння патентуванню та/або надання статусу комерційної таємниці АБУ;
  • консалтингу новаторів АБУ для отримання замовлень та відповідного роялті;
  • супроводу фінансового, юридичного та організаційного для реалізації новацій та участі у інноваційних проектах в будівельній галузі .

Comments are closed.