В нормуванні

Меморандум про співпрацю АБУ та Громадської ради при Мінрегіоні
з організації онлайн кооперації дослідників, новаторів, експертів та органів влади у будівельній галузі України

ГО «Академія будівництва України» в особі президента Назаренка І.І. (далі АБУ) та       Громадська рада при Мінрегіоні в особі голови Міхайліді П.М. (далі ГрМ) надалі Сторони  уклали меморандум про співпрацю з організації онлайн кооперації дослідників, новаторів, експертів та органів влади у будівельній галузі України на наступних умовах:

1.  Мета співпраці – створення онлайн умов ефективної організації:
1)  онлайн кооперації дослідників, новаторів, експертів та органів влади для інновацій у будівельній галузі України;
2)  спонтанного навчання інженерів-будівельників новим технологіям,  інноваційній та інвестиційній діяльності;
3) моніторингу інновацій та сертифікації досвіду дослідників, новаторів, експертів та будівельних організацій.

2. Завдання співпраці  – створення:

1) Інтегрованих веб платформ та сайтів АБУ та ГрМ для онлайн взаємодії дослідників, новаторів, експертів, замовників їх послуг та органів влади у будівельній галузі України;

2) Інтегрованого колл-центру АБУ та ГрМ для маркетингу та інфо обслуговування взаємодії та онлайн навчання дослідників, новаторів, експертів, замовників та представників органів влади у будівельній галузі України;

3) Інтегрованих баз даних потенційних та діючих з АБУ та ГрМ дослідників, новаторів, експертів, замовників та представників органів влади у будівельній галузі України;

4) Системи сумісних онлайн конференцій,  семінарів, круглих столів та фокус-груп з питань інновацій та розвитку будівельної галузі України;

5) Системи онлайн безперервного та спонтанного навчання інженерів-будівельників новим технологіям,  інноваційній та інвестиційній діяльності;

6) Системи онлайн моніторингу інновацій та сертифікації досвіду дослідників, новаторів, експертів, замовників та представників органів влади у будівельній галузі України.

3. Взаємодії сторін.

1) Сторони створюють технічні та організаційні умови для інтеграції їхніх:
а) веб сайтів;
б) веб платформ;
в) колл-центрів;
г) баз даних відповідних контактів осіб на договірній основі;

2) Сторони координують діяльність в плануванні та організації своїх публічних заходів та календарів онлайн навчання.

3) Сторони узгоджують систему матеріального стимулювання працівників та осіб, які беруть участь у організації їх спільної діяльності з виконання цього меморандуму.

Президент АБУ              Назаренко І.І.      Голова ГрМ               Міхайліді П.М.

 

Comments are closed.