Правила моніторингу інновацій

Моніторинг і веб публікація оцінок виконання інновації необхідні для:

– створення об’єктивної репутації інвестора у авторів новацій та новацій у інвесторів, яка є основою для отримання їми замовлень на Біржі;

– м’якої та дієвої гарантії професійної та фінансової відповідальності, відносин з замовниками, дотримання термінів та умов договорів;

– отримання та фіксації об’єктивної інформації щодо термінів початку та виконання етапів робіт та оплат, термінів призупинення договору при розгляді суперечок;

– створення об’єктивного реєстру реалізації інновацій  інвесторами та авторами новацій, що увійдуть у їхній е-портфоліо, яке публікується в їх аканті на сайті Біржі.

Моніторинг здійснює колл-центр Біржі шляхом онлайн опитування замовників та фіксування та збереження Біржею всіх документів виконання договорів на інновацію (ліцензійного та/або спільної діяльності):

а) сканів документів, які підтверджують факт та якість виконання договору за кожним його етапом згідно відповідної тендерної документації;

б) сканів виконавчої документації щодо договору між сторонами;

в) претензій щодо виконання іншою стороною своїх зобов’язань за договором;

г) всіх листів та повідомлень щодо спілкування сторін за їх договором;

д) результатів оцінювання стороною іншої сторони за наступними параметрами: якості виконання робіт, дотримання термінів та якості відносин;

Результати моніторингу зберігаються у архівах  Біржі протягом терміну гарантій робіт, а всі онлай відгуки та середні оцінки обов’язково публікуються у бізнес-анфасі інвесторів та авторів новацій на сайті Біржі.

Результати моніторингу – відгуки та оцінки замовників можуть бути оскаржені у третейському суді Біржі.

Призупиняється веб публікація результатів моніторингу на термін розгляду по них суперечок з дати реєстрації  заяви у третейському суді Біржі.

 Моніторинг інновації

1. Моніторинг інновації (втілення новації), яка здійснюється за договором зареєстрованим на біржі, акредитованої АБУ (Біржі) здійснюється:

1) з метою забезпечення якості виконання сторонами своїх зобов’язань за біржовими договорами для своєчасного реагування Біржі та АБУ на можливі суперечки між сторонами;

2)  шляхом отримання в онлайн режимі від сторін договору:

а) сканів документів, які підтверджують факт та якість виконання робіт за кожним їх етапом згідно відповідної тендерної документації;

б) сканів виконавчої документації щодо виконання договору;

в) претензій щодо виконання іншою стороною своїх зобов’язань за договором;

г) всіх листів та повідомлень щодо спілкування сторін за їх договором;

д) результатів оцінювання стороною іншої сторони за наступними параметрами:  якості виконання робіт, дотримання термінів та якості відносин;

3) через колл-центр Біржі для ведення на сайті Біржі веб паспорта виконання договору, до якого вносяться скани з його виконавчої документації та онлайн листування сторін;

4) для фіксування і публікації у веб паспорті виконання договору оцінок сторін, якості виконання своїх зобов’язань, дотримання термінів та якості відносин іншою стороною з метою забезпечення гарантій його виконання подальшою репутацією відповідної його сторони.

Моніторинг  і веб публікація оцінок замовників результатів роботи дослідників у будівництві, що здійснюється незалежною стороною, є унікальною (на ринку України) та конкурентною перевагою Біржі.

 

Comments are closed.