Кваліфікація

Кваліфікація компетентності будівельних експертів «Ринком профі», далі кваліфікація.
Кваліфікація – підтвердження рівня професійної компетентності з експертизи, аудиту та оцінювання.

 Показники рівнів професійної компетентності відповідної спеціалізації включають:
– перелік виробничих завдань та проблем відповідного рівня складності;
– критерії та показники якості та терміни їх виконання або розв’язання;
– критерії та показники взаємодії з замовниками, колегами та командою.
    Показники рівнів компетентності відповідної спеціалізації та рівнів професійних стандартів включають:
– знання відповідних технологій, матеріалів, інструментів, обладнання, механізмів, техніки безпеки, програмного забезпечення, виробничих та бізнес процесів, права та управління;
– вміння застосовувати ці знання при розв’язанні виробничих завдань та проблем відповідного рівня складності;
– здібності інтелектуальні (до навчання, вирішення завдань, генерації ідей) та комунікативні (прийому та передачі інформації, розуміння інших та взаємодія з ними, робота в команді);
– професійно важливих якості:
  поведінкові: відповідальності, самостійності, чутливості, ініціативності,
  фізичні: прикладних силі, витривалості, швидкості, спритності, реакції;
– професійні цінності цілей та засобів, спрямованості на себе, на діло, на суспільство.

  Показники кожного рівня професійної компетентності відповідної спеціалізації та інструменти їх оцінювання встановлюються «Ринком профі» за погодженням з відповідними партнерами та стейкхолдерами.

  Інструментами оцінювання є тести знань, онлайн і офлайн відео презентації вмінь, онлайн-опитування оцінок робіт та якостей їх виконавців замовниками, менеджерами та колегами, моніторинг економічних показників діяльності.

 Кваліфікація здійснюється:
– задля підтвердження здатностей та виробничих досягнень інженера, які увійдуть до показників його компетентності, до його профілю і портфоліо;
– на підставі е-заяви інженера «Ринку профі»;
– відповідним агентством з кваліфікації «Ринку профі»;
– в обумовлений термін.

Кваліфікація здійснюється шляхом оцінювання експертами:
– знань  – онлайн тестуванням;
– вмінь, та здібностей  – відео презентацій виконання відповідних робіт або розв’язання проблем;
– економічних результатів  – документів: угод, актів виконаних робіт або наданих послуг та  рекламацій;
– поведінки  –  відгуків та оцінок його замовників та менеджерів щодо об’ємів та якості їх послуг операторами колл-центру «Ринку профі» з використанням звукозапису.

Кваліфікація експертів надає можливість:
– їх замовникам мати надійний інструмент оцінки якості попередніх послуг та впливу на майбутні;
– їх менеджерам мати індикатор вибору та інструмент впливу на якість послуг експертів;
– їм мати підстави для підвищення тарифних ставок та/або заробітної платні;
– їм отримувати вигідні замовлення на послуги та запрошення від роботодавців.

Для проходження кваліфікації необхідно заключити угоду через агента «Ринку профі».

 

Comments are closed.