Договір

Договір послуг з забезпечення отримання та оплати замовлень № __

м.______________                                                   _________________ 2019 р.

ТОВ «________________», у особі __________________________________________, що діє на підставі статуту, іменований надалі Підрядник, з одного боку і
ТОВ «Строй-біржа», у особі директора______________________________________, що діє на підставі статуту, надалі іменований Виконавець, з іншого боку, далі по тексту Сторони, уклали цей договір (далі – договір) про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Підрядник доручає і оплачує, а Виконавець надає послуги з забезпечення отримання та оплати замовлень, які відповідають фаху, місту та видам робіт, заявлених у профілі Підрядника у реєстрі на сайті ГО «Ринку професіоналів» та оплачує Підряднику підтвердження його професійної компетентності та портфоліо.
1.2. Послуги з підбору замовлень, далі іменовані Послуги, включають в себе організацію:
а) пошуку замовників, які готові заключити та своєчасно оплачувати договір підряду
(далі Замовників);
б) оформлення стандартизованих онлайн замовлень, згідно форми  (https://rprs.in.ua/anketa-zapovnennya-e-zamovlennya -pidryadu /) та їх е-розсилки відповідним замовленню підрядникам з реєстру, що на сайті «Ринок професіоналів»
(далі Підрядниками);
в) гарантій від Замовників укладання та оплати договору підряду у формі безвідкличного акредитиву;
г) складання та узгодження з Замовником проекту та кошторису виконання замовлення (далі Замовлення), за узгодженими з Підрядниками розцінками, проектантом, обраним Замовником з реєстру, що на сайті ГО «Ринок професіоналів» (далі Проектантом);
д) розсилки Підрядникам запрошень та документів на тендер, що включають проект, кошторис Замовлення та проект договору підряду;
е) онлайн аукціону знижок на суму кошторису виконання Замовлення;
ж) укладання та реєстрацію договору підряду (далі Підряду) між Підрядником –переможцем цього онлайн аукціону та його Замовником;
з) онлайн моніторингу і публікації на своєму сайті усіх відгуків і оцінок Підрядників та Замовників щодо якості, дотримання термінів і відносин при виконанні Підряду;
і) онлайн супроводу проведення експертиз якості та обсягів виконаних робіт у випадку виникнення суперечок, щодо виконання Підряду;
к) фінансове забезпечення оплати за Підрядника усіх майнових забов’язань, які можуть виникнути при виконанні Підряду.
1.3. Підрядник для підтвердження його професійної компетентності та портфоліо надає Виконавцю відповідні підписані акти виконаних робіт з оцінками їх якості, дотримання термінів та відносин при їх виконанні.

2 Права і обов’язки Виконавця

2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Надсилати  е-поштою стандартизовані онлайн замовлення Підрядникам, які вказали у своєму профілі міста, фах та види робіт, які відповідають цьому замовленню.
2.1.2. Пропонувати Замовнику для запрошення до тендеру усіх Підрядників, які підтвердили е-поштою можливість виконання цього замовлення у зазначені терміни. Надати Замовнику достовірну інформацію про кваліфікацію та портфоліо робіт цих Підрядників, про оцінки і відгуки їх минулих замовників для запрошення на тендер.
2.1.3. Організувати отримання від Замовників гарантій укладання та оплати кожного етапу робіт по договору підряду у формі безвідкличного акредитиву.
2.1.4. Організувати складання Проектантом та узгодження з Замовником проекту та кошторису виконання Замовлення.
2.1.5.  Організувати розсилку Підрядникам, обраним Замовником, запрошень та документів на тендер, що включають проект, кошторис та проект договору підряду.
2.1.6. Організувати онлайн тендер у формі онлайн аукціону знижок на кошторис  у чаті серед Підрядників, обраних Замовником з їх реєстру на сайті Виконавця.
2.1.7. Організувати підписання договору підряду між Замовником та Підрядником – переможцем тендера по формі договору, узгодженої ними і Виконавцем.
2.1.8. Підписати цей договір підряду у якості третьої сторони і гаранта оплати майнових забов’язань, які можуть виникнути за цим договором на протязі 2-х діб з моменту його підписання Підрядником.
2.1.9. Організувати вибір експертів Замовником з реєстру на сайті Виконавця, у разі виникнення суперечки при підписанні актів виконаних робіт, їх виїзд на об’єкт виконання Підряду у розумні терміни, узгоджені з Замовником.
2.1.10. Відшкодовувати Замовнику усі види майнової відповідальності за Підрядника на підставі висновку експертів, обраних Підрядником з їх реєстру Мін’юсту або у Виконавця https://rprs.in.ua/shop/?swoof=1&pa_status=ekspert. Для цих оплат Виконавець відкриває у Приватбанку особливий рахунок для розрахунків за Підрядника, який наповнюється за рахунок його цільових платежів та частки сум його платежів за послуги Виконавцю. Ця частка складає 10 % або визначається додатковою угодою Сторін. Виконавець забов’язаний щоквартально онлайн надавати Підряднику виписки банку про суму накопичення на цьому особливому рахунку (надалі «рахунку гарантування»).
2.1.11. Опублікувати на своєму сайті на сторінці Підрядника суми його накопичення на «рахунку гарантування» у Виконавця, всі відгуки і оцінки Замовника щодо якості, термінів і відносин при виконанні договору Підрядником та опублікувати його оцінки сприяння роботі та виконання договору Замовником на його сторінці на сайті Виконавця.
2.1.12. Оплатити Підряднику за надання підтвердження його професійної компетентності (здатності якісно виконати Замовлення) всю суму виставленого Замовником акредитиву для оплати Виконавцю послуг з відбору підрядника, здатного якісно виконати Замовлення, що підтверджується актом виконаних робіт, підписаним Замовником.
2.1.13. Надавати Підряднику можливість:
а) участі у тендері та онлайн аукціоні знижок, якщо його обрав для цього Замовник;
б) спостерігати процес проведення аукціону знижок на кошторис Замовлення;
в) давати відгуки та оцінити відносини та виконання договору підряду Замовником і бачити ці відгуки і оцінки на сторінці Замовника на сайті Виконавця;
г) брати участь, якщо є учасником ГО «Ринок професіоналів», у узгодженні складу експертів для входження їх у реєстр, що на сайті Виконавця;
д) брати участь, якщо є учасником ГО «Ринок професіоналів», у узгодженні стандартів якості відповідних ремонтно-будівельних робіт та правил роботи біржі;
е) отримувати від Виконавця щоквартально виписки банку з його «рахунку гарантування» платежів за Підрядника.

2.2. Виконавець має право:
2.2.1. На отримання оплати своїх послуг Підрядником шляхом автоматичних  перерахувань на свій рахунок з особливого рахунку Підрядника, відкритого у Приватбанку для «регулярних платежів» Виконавцю. Цей рахунок повинен бути єдиним рахунком Підрядника у всіх договорах підряду, укладених з Замовниками, яких запропонував Виконавець. Відсоток перерахувань Виконавцю з кожного надходження сум на цей рахунок від Замовника встановлюється цим договором або додатками до нього.
Надходження сум від Замовника на цей рахунок є підтвердженням факту надання Підряднику Виконавцем послуг з забезпечення отримання та оплати замовлень.
2.2.2. На підписання договору підряду між Замовником та Підрядником як третя його сторона, як гарант виконання його майнових забов’язань на підставі висновку експертів.
2.2.3. На отримання від Підрядника актів виконаних робіт за договором підряду з Замовником протягом 2-х діб з моменту їх підписання.
2.2.4. На публікацію на своєму сайті на сторінці Підрядника усіх оцінок та відгуків про нього Замовників та рішень третейських і господарських судів у суперечках між Підрядником і Замовником.
2.2.5. На отримання оплати Підрядником сум щодо гарантування оплати за нього майнових забов’язань, які можуть виникнути за договором підряду або у разі відмови від його підписання при перемозі у тендері на його виконання. Ця сума перераховується на «рахунок гарантування» платежів за Підрядника – особливий рахунок Виконавця, відкритий у Приватбанку для отримання оплати Підрядником сум гарантування оплати його майнових забов’язань за договорами підряду з Замовниками та послуг з Виконавцем.
2.2.6. На оплату з «рахунку гарантування» Замовнику майнових забов’язань за Підрядника на підставі висновку експерта та/або рішення третейського суду акредитованого ГО «Ринок професіоналів».
2.2.7. На привласнення коштів з «рахунку гарантування» та/або з безвідкличного акредитиву, виставленого Замовником, кошти з якого Виконавець повинен перерахувати Підряднику за актом виконаних робіт,  у сумі майнових забов’язань Підрядника за невиконання або неналежне виконання цього договору на підставі висновку експерта та/або рішення третейського суду акредитованого ГО «Ринок професіоналів». Виконавець має право призупинити перерахування сум цих майнових забов’язань до отримання цього висновку або рішення у разі подання відповідного звернення до експерта або суду.

3. Права та обов’язки Підрядника

3.1. Підрядник зобов’язується:
3.1.1. Наповнювати коштами  «рахунок гарантування», що відкрито для нього Виконавцем у розмірі 2 % від суми майбутнього замовлення.
3.1.2. Відкрити у Приватбанку рахунок з «регулярних платежів» для автоматичних  платежів Виконавцю з сум надходжень від Замовників.
Цей рахунок повинен бути єдиним рахунком Підрядника у всіх договорах підряду, укладених з Замовниками, яких запропонував Виконавець. Порушення цієї умови надає право Виконавцю на привласнення сум з «рахунку гарантування» Підрядника та сум з акредитиву відкритого його Замовником для оплати Виконавцю за відбір відповідного підрядника.
Відсоток перерахувань Виконавцю з кожного надходження сум на цей рахунок від Замовника встановлюється цим договором або додатками до нього.
Надходження сум від Замовника на цей рахунок є підтвердженням факту надання Виконавцем Підряднику послуг з забезпечення отримання та оплати замовлень.
3.1.3. Направляти е-листи Виконавцю про прийняття стандартизованого замовлення або про причини у його відмови та умови прийняття протягом 2-х діб з моменту його надходження.
3.1.4. Направляти е-лист Виконавцю зі своїм рішенням про участь у тендері  протягом 2-х діб з моменту отримання е-листа від Виконавця за проектом і кошторисом Замовлення.
3.1.5. Дотримуватись правил онлайн аукціону знижок, що на сайті ГО «Ринок професіоналів». Вказувати у чаті аукціону тільки числа знижки більші ніж попередні.
3.1.6. Укласти договір підряду, у формі узгодженій з Виконавцем, з Замовником на виконання Замовлення за його проектом та кошторисом зі знижкою, отриманою при аукціоні знижок на онлайн тендері з цього Замовлення протягом 2-х діб з моменту завершення цього тендеру.
3.1.7. Підписати цей договір підряду у Виконавця, як третьої сторони і гаранта оплати майнових забов’язань Підрядника за цим договором протягом 2-х діб з моменту його підписання Замовником.
3.1.8. Передавати Виконавцю усі акти виконаних робіт або претензії  е-поштою протягом 2-х діб з моменту їх підписання Замовником.
3.1.9. Сприяти експерту, обраному Замовником або Виконавцем, у проведенні експертизи на об’єкті, де виконувалися роботи за договором підряду.
3.1.10. Оплатити послуги експерта якщо він надасть експертний висновок про невідповідність виконаних робіт, зазначених у акті виконаних робіт, підписаному Підрядником, їх фактичним об’ємам та/або стандартам їх якості, прийнятим ГО «Ринок професіоналів».

3.2. Підрядник має право:
3.2.1. На отримання від Виконавця е-поштою:
– стандартизованих замовлень з його міста та за його фахом, які вказані у його профілі на сайті ГО «Ринок професіоналів» протягом 2 діб з моменту їх реєстрації на цьому сайті;
– щомісяця інформацію про стан та щоквартально виписки банку з його «рахунку гарантування» платежів за Підрядника;
– тендерної документації – запрошення на тендер, з зазначеним часом та доступу до чату його проведення, проекту  і кошторису виконання замовлення та проекту договору підряду протягом 2 діб з моменту їх отримання Виконавцем листа їх погодження Замовником, якщо його обрав для цього Замовник з реєстру підрядників, що на сайті ГО «Ринок професіоналів».
3.2.2. На участь у тендері – онлайн  аукціоні знижок у чаті Виконавця та/або спостерігати за ним у чаті Виконавця  у відведений для цього час, якщо Підрядника обрав для цього Замовник з реєстру підрядників, що на сайті ГО «Ринок професіоналів».
3.2.3. На укладання з Замовником договору підряду, проект якого входив у тендерну документацію цього Замовлення, протягом 2 діб з моменту закінчення відповідного аукціону, якщо переміг у аукціоні знижок від кошторису виконання Замовлення, вказавши першим максимальну знижку на нього у відведений час.
3.2.4. На отримання всієї суми безвідкличного акредитиву, виставленого (на термін виконання договору підряду плюс 2 місяці) на рахунку Замовника для оплати на рахунок Виконавця. Акредитив  відкривається та його сума перераховується на рахунок Виконавця за умови надання банку, у якому відкрит акредитив, акту виконаних робіт з підряду, підписаного Підрядником його Замовником або експертом. Цей експерт обирається Замовником, а у разі його відмови Виконавцем з його реєстру експертів. Цей акт є документом, що підтверджує факт якісного надання Послуг Виконавцем Замовнику, а тому  й факт надання Підрядником Виконавцю інформації щодо спроможності якісно та у відведений час виконати Замовлення.
2.3.5. На призупинення привласнення або перерахування Виконавцем сум майнових забов’язань Підрядника у разі отримання його скарги третейським судом, акредитованим ГО «Ринок професіоналів». 
3.2.6. На відмову у підписанні, як переможця цього тендеру, договору підряду з Замовником та у Виконавця, що дає йому право привласнити суму з «рахунку гарантування»  за актом, підписаним Виконавцем і Замовником, про відмову у підписанні договору підряду підрядником або за актом, підписаним Виконавцем та експертом про ненадання цього договору підряду на підписання Виконавцю.
3.2.7. На публікацію на сайті Виконавця на сторінці Замовника всі свої відгуки про нього і оцінки його сприяння роботі та відносин при виконанні робіт і відгуки про роботу Виконавця на сторінці «відгуки про сервіс» https://rprs.in.ua/vidguky-z-servisu /.
2.3.8. На участь, якщо є учасником ГО «Ринок професіоналів», у узгодженні:
– складу експертів для входження їх у реєстр, що на сайті ГО «Ринок професіоналів» для проведення експертиз з відповідності обсягів робіт та матеріалів, що зазначені проектом та кошторисом, а їх якості діючим стандартам;
– стандартів якості відповідних ремонтно-будівельних робіт та правил роботи біржі.
4. Вартість, умови і терміни оплати
4.1. Вартість Послуг по кожному Замовленню становить 10% (десять відсотків) від його вартості або інший відсоток, який визначається у додатках до цього договору.
4.2. Умови оплати Послуг – оплата по факту надходжень коштів Підряднику від Замовника шляхом автоматичного перерахування на рахунок Виконавця з особливого рахунку Підрядника, відкритого у Приватбанку для «регулярних платежів» Виконавцю. Цей рахунок повинен бути єдиним рахунком Підрядника у всіх договорах підряду, укладених з Замовниками, яких запропонував Виконавець. Факт та сума оплати Замовником Підряднику підтверджує факт якісного надання Послуг Виконавцем.
4.3. Термін оплати майнових забов’зань за цим договором або за договором підряду – протягом 2-х банківських діб з моменту отримання е-поштою рішення суду або висновку експерта. Термін оплати Виконавцем Підряднику коштів за підтвердження його компетентності – протягом 2-х банківських діб з моменту отримання Виконавцем коштів з відповідного акредитиву.

5. Відповідальність сторін
5.1. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим договором за достовірність поданої інформації, за дотримання термінів, зазначених у цьому договорі, за дотримання взятих на себе зобов’язань у цьому договорі.
5.2. Сторона сплачує іншій стороні майнові забов’зання за порушення термінів визначених у цьому договорі у розмірі 0,1% від суми Замовлення за кожну добу  прострочення.
5.3. Сторона відшкодовує іншій стороні прямі збитки, що виникли з вини першої, а також виплачує штрафи і неустойки на підставі угоди Сторін за висновком експерта або рішення третейського суду.
5.4. У разі будь-яких суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути у зв’язку з цим договором, Сторони повинні докласти усіх можливих зусиль для врегулювання спору шляхом переговорів.
5.5. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди, питання підлягає розгляду у третейському суді, акредитованому ГО «Ринок професіоналів».
6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором (за винятком несплати належної суми), якщо це викликано обставинами непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, війни, а також заборонних актів чи інших дій органів державної влади і управління та інших, що не залежать від Сторін обставин, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору. При цьому виконання зобов’язань за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини, але не більше одного місяця.
6.2. Якщо зазначені обставини будуть тривати більше одного місяця, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим договором.
6.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим договором, повинна протягом 3 (трьох) діб сповістити іншу сторону у письмовій формі про настання або припинення таких обставин.
7. Конфіденційність
7.1. Виконавець зобов’язується не розголошувати будь-які відомості про Підрядника, що містять конфіденційну інформацію, отриману в процесі співпраці крім, зазначеної в цьому договорі.
7.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати будь-яку інформацію або дані, отримані в ході виконання цього договору, будь-яким третім сторонам протягом терміну дії цього договору крім, зазначеної у цьому договорі.
7.3. Сторони зобов’язуються не розповсюджувати у відкритому доступі (засоби масової інформації, преса, Інтернет тощо.) інформацію, отриману від іншої сторони, без письмової згоди іншої сторони для кожного подібного випадку.

8. Термін дії договору
8.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом одного року.
8.2. Після закінчення вищевказаного терміну договір пролонгується (без необхідності формального відновлення, повідомлення або інших дій Сторін) на тих же умовах і положеннях на той самий термін, якщо жодна із Сторін не заявить у письмовій формі про інше, не пізніше, ніж за 30 (тридцять) діб до дати закінчення початкового терміну.
8.3. Договір може бути припинений будь-якою стороною шляхом письмового повідомлення, яке направляється не пізніше, ніж за 30 (тридцять) діб до запланованої дати припинення дії цього договору. У разі розірвання договору з ініціативи Підрядника, він зобов’язаний сплатити Виконавцю надані Послуги, на оплату яких виставлено безвідкличний акредитив.

9. Додаткові умови
9.1. Всі документи, підписані Сторонами, і передані електронним зв’язком за умови надання оригіналів мають повну юридичну силу.
9.2. Жодна із Сторін не буде мати права переуступати свої права і обов’язки третім особам за цим договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком прямо зазначених у договорі випадків.
9.3. Жодна із Сторін не буде мати права брати участь в угодах будь-якого характеру від імені іншої Сторони, або іншим способом пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями по відношенню до будь-якої третьої сторони.
9.4. Дійсними і обов’язковими для Підрядника і Виконавця визнаються тільки ті зміни та доповнення, які внесені ними безпосередньо у текст цього договору або його невід’ємних частин і за взаємною згодою у письмовій формі.
9.5. Всі зміни, поправки і доповнення до цього договору будуть вважатися дійсними і обов’язковими за умови, що вони складені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.
9.6. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони, кожен екземпляр має однакову юридичну силу.

10. Реквізити сторін

 

 

 

Comments are closed.