Договори

Договір послуг з забезпечення отримання та оплати замовлень № __

м.______________                                                   _________________ 2019 р.

ТОВ «________________», у особі __________________________________________, що діє на підставі статуту, іменований надалі Постачальник, з одного боку і
ТОВ «Строй-біржа», у особі директора______________________________________, що діє на підставі статуту, надалі іменований Виконавець, з іншого боку, далі по тексту Сторони, уклали цей договір (далі – договір) про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Постачальник доручає і оплачує, а Виконавець надає послуги з забезпечення отримання та оплати замовлень, які відповідають фаху, місту та видам товарів, заявлених у профілі Постачальника у реєстрі на сайті ГО «Ринку професіоналів» та оплачує Постачальнику підтвердження його професійної компетентності та портфоліо.
1.2. Послуги з підбору замовлень, далі іменовані Послуги, включають в себе організацію:
а) пошуку замовників, які готові заключити та своєчасно оплачувати договір підряду
(далі Замовників);
б) оформлення стандартизованих онлайн замовлень, згідно форми  (https://rprs.in.ua/anketa-zapovnennya-e-zamovlennya -pidryadu /) та їх е-розсилки відповідним замовленню Пстачальникам з реєстру, що на сайті «Ринок професіоналів» (далі Постачальники);
в) гарантій від Замовників укладання та оплати договору підряду у формі безвідкличного акредитиву;
г) складання та узгодження з Замовником проекту та кошторису виконання замовлення (далі Замовлення), за узгодженими з Постачальниками цінами, проектантом, обраним Замовником з реєстру, що на сайті ГО «Ринок професіоналів» (далі Проектантом);
д) розсилки Постачальникам запрошень та документів на тендер, що включають проект, кошторис Замовлення та проект договору підряду;
е) онлайн аукціону знижок на суму кошторису виконання Замовлення;
ж) укладання та реєстрацію договору підряду (далі Підряду) між Постачальником –переможцем цього онлайн аукціону та його Замовником;
з) онлайн моніторингу і публікації на своєму сайті усіх відгуків і оцінок Постачальників та Замовників щодо якості, дотримання термінів і відносин при виконанні Підряду;
і) онлайн супроводу проведення експертиз якості та обсягів виконаних робіт у випадку виникнення суперечок, щодо виконання Підряду;
к) фінансове забезпечення оплати за Постачальника усіх майнових забов’язань, які можуть виникнути при виконанні Підряду.
1.3. Постачальник для підтвердження його професійної компетентності та портфоліо надає Виконавцю відповідні підписані акти впоставки товаров з оцінками їх якості, дотримання термінів та відносин при її виконанні.

2 Права і обов’язки Виконавця

2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Надсилати  е-поштою стандартизовані онлайн замовлення Постачальникам, які вказали у своєму профілі міста, фах та види робіт, які відповідають цьому замовленню.
2.1.2. Пропонувати Замовнику для запрошення до тендеру усіх Постачальників, які підтвердили е-поштою можливість виконання цього замовлення у зазначені терміни. Надати Замовнику достовірну інформацію про кваліфікацію та портфоліо робіт цих Постачальників, про оцінки і відгуки їх минулих замовників для запрошення на тендер.
2.1.3. Організувати отримання від Замовників гарантій укладання та оплати кожного етапу робіт по договору підряду у формі безвідкличного акредитиву.
2.1.4. Організувати складання Проектантом та узгодження з Замовником проекту та кошторису виконання Замовлення.
2.1.5.  Організувати розсилку Постачальникам, обраним Замовником, запрошень та документів на тендер, що включають проект, кошторис та проект договору підряду.
2.1.6. Організувати онлайн тендер у формі онлайн аукціону знижок на кошторис  у чаті серед Постачальників, обраних Замовником з їх реєстру на сайті Виконавця.
2.1.7. Організувати підписання договору підряду між Замовником та Постачальником – переможцем тендера по формі договору, узгодженої ними і Виконавцем.
2.1.8. Підписати цей договір поставки у якості третьої сторони і гаранта оплати штрафних санкцій за цим договором на протязі 2-х діб з моменту його підписання Підрядником.
2.1.9. Організувати вибір експертів Замовником з реєстру на сайті Виконавця, у разі виникнення суперечки при підписанні актів виконаних робіт, їх виїзд на об’єкт виконання Підряду у розумні терміни, узгоджені з Замовником.
2.1.10. Відшкодовувати Замовнику усі види майнової відповідальності за Постачальника на підставі висновку експертів, обраних Замовником з їх реєстру Мін’юсту або у Виконавця https://rprs.in.ua/shop/?swoof=1&pa_status=ekspert. Для цих оплат Виконавець відкриває у Приватбанку особливий рахунок для розрахунків за Постачальника, який наповнюється за рахунок його цільових платежів та частки сум його платежів за послуги Виконавцю. Ця частка складає 10 % або визначається додатковою угодою Сторін. Виконавець забов’язаний щоквартально онлайн надавати Постачальнику виписки банку про суму накопичення на цьому особливому рахунку (надалі «рахунку гарантування»).
2.1.11. Опублікувати на своєму сайті на сторінці Постачальника суми його накопичення на «рахунку гарантування» у Виконавця, всі відгуки і оцінки Замовника щодо якості, термінів і відносин при виконанні договору Постачальником та опублікувати його оцінки сприяння роботі та виконання договору Замовником на його сторінці на сайті Виконавця.
2.1.12. Оплатити Постачальнику за надання підтвердження його професійної компетентності (здатності якісно виконати Замовлення) всю суму виставленого Замовником акредитиву для оплати Виконавцю послуг з відбору підрядника, здатного якісно виконати Замовлення, що підтверджується актом виконаних робіт, підписаним Замовником.
2.1.13. Надавати Постачальнику можливість:
а) участі у тендері та онлайн аукціоні знижок, якщо його обрав для цього Замовник;
б) спостерігати процес проведення аукціону знижок на кошторис Замовлення;
в) давати відгуки та оцінити відносини та виконання договору підряду Замовником і бачити ці відгуки і оцінки на сторінці Замовника на сайті Виконавця;
г) брати участь, якщо є учасником ГО «Ринок професіоналів», у узгодженні складу експертів для входження їх у реєстр, що на сайті Виконавця;
д) брати участь, якщо є учасником ГО «Ринок професіоналів», у узгодженні стандартів якості відповідних ремонтно-будівельних робіт та правил роботи біржі;
е) отримувати від Виконавця щоквартально виписки банку з його «рахунку гарантування» платежів за Постачальника.

2.2. Виконавець має право:
2.2.1. На отримання оплати своїх послуг Постачальником шляхом автоматичних  перерахувань на свій рахунок з особливого рахунку Постачальника, відкритого у Приватбанку для «регулярних платежів» Виконавцю. Цей рахунок повинен бути єдиним рахунком Підрядника у всіх договорах підряду, укладених з Замовниками, яких запропонував Виконавець. Відсоток перерахувань Виконавцю з кожного надходження сум на цей рахунок від Замовника встановлюється цим договором або додатками до нього.
Надходження сум від Замовника на цей рахунок є підтвердженням факту надання Постачальнику Виконавцем послуг з забезпечення отримання та оплати замовлень.
2.2.2. На підписання договору підряду між Замовником та Постачальником як третя його сторона, як гарант виконання його майнових забов’язань на підставі висновку експертів.
2.2.3. На отримання від Постачальника актів виконаних робіт за договором підряду з Замовником протягом 2-х діб з моменту їх підписання.
2.2.4. На публікацію на своєму сайті на сторінці Постачальника усіх оцінок та відгуків про нього Замовників та рішень третейських і господарських судів у суперечках між Постачальником і Замовником.
2.2.5. На отримання оплати Постачальником сум щодо гарантування оплати за нього майнових забов’язань, які можуть виникнути за договором підряду або у разі відмови від його підписання при перемозі у тендері на його виконання. Ця сума перераховується на «рахунок гарантування» платежів за Постачальника – особливий рахунок Виконавця, відкритий у Приватбанку для отримання оплати Постачальником сум гарантування оплати його майнових забов’язань за договорами підряду з Замовниками та послуг з Виконавцем.
2.2.6. На оплату з «рахунку гарантування» Замовнику майнових забов’язань за Постачальника на підставі висновку експерта та/або рішення третейського суду акредитованого ГО «Ринок професіоналів».
2.2.7. На привласнення коштів з «рахунку гарантування» та/або з безвідкличного акредитиву, виставленого Замовником, кошти з якого Виконавець повинен перерахувати Постачальнику за актом виконаних робіт,  у сумі майнових забов’язань Підрядника за невиконання або неналежне виконання цього договору на підставі висновку експерта та/або рішення третейського суду акредитованого ГО «Ринок професіоналів». Виконавець має право призупинити перерахування сум цих майнових забов’язань до отримання цього висновку або рішення у разі подання відповідного звернення до експерта або суду.

3. Права та обов’язки Постачальника

3.1. Постачальник зобов’язується:
3.1.1. Наповнювати коштами  «рахунок гарантування», що відкрито для нього Виконавцем у розмірі 2 % від суми майбутнього замовлення.
3.1.2. Відкрити у Приватбанку рахунок з «регулярних платежів» для автоматичних  платежів Виконавцю з сум надходжень від Замовників.
Цей рахунок повинен бути єдиним рахунком Постачальника у всіх договорах поставки, укладених з Замовниками, яких запропонував Виконавець. Порушення цієї умови надає право Виконавцю на привласнення сум з «рахунку гарантування» Постачальника та сум з акредитиву відкритого його Замовником для оплати Виконавцю за відбір відповідного підрядника.
Відсоток перерахувань Виконавцю з кожного надходження сум на цей рахунок від Замовника встановлюється цим договором або додатками до нього.
Надходження сум від Замовника на цей рахунок є підтвердженням факту надання Виконавцем Постачальнику послуг з забезпечення отримання та оплати замовлень.
3.1.3. Направляти е-листи Виконавцю про прийняття стандартизованого замовлення або про причини у його відмови та умови прийняття протягом 2-х діб з моменту його надходження.
3.1.4. Направляти е-лист Виконавцю зі своїм рішенням про участь у тендері  протягом 2-х діб з моменту отримання е-листа від Виконавця за проектом і кошторисом Замовлення.
3.1.5. Дотримуватись правил онлайн аукціону знижок, що на сайті ГО «Ринок професіоналів». Вказувати у чаті аукціону тільки числа знижки більші ніж попередні.
3.1.6. Укласти договір підряду, у формі узгодженій з Виконавцем, з Замовником на виконання Замовлення за його проектом та кошторисом зі знижкою, отриманою при аукціоні знижок на онлайн тендері з цього Замовлення протягом 2-х діб з моменту завершення цього тендеру.
3.1.7. Підписати цей договір підряду у Виконавця, як третьої сторони і гаранта оплати майнових забов’язань Постачальника за цим договором протягом 2-х діб з моменту його підписання Замовником.
3.1.8. Передавати Виконавцю усі акти виконаних робіт або претензії  е-поштою протягом 2-х діб з моменту їх підписання Замовником.
3.1.9. Сприяти експерту, обраному Замовником або Виконавцем, у проведенні експертизи на об’єкті, де виконувалися роботи за договором підряду.
3.1.10. Оплатити послуги експерта якщо він надасть експертний висновок про невідповідність виконаних робіт, зазначених у акті виконаних робіт, підписаному Постачальником, їх фактичним об’ємам та/або стандартам їх якості, прийнятим ГО «Ринок професіоналів».

3.2. Постачальник має право:
3.2.1. На отримання від Виконавця е-поштою:
– стандартизованих замовлень з його міста та за його фахом, які вказані у його профілі на сайті ГО «Ринок професіоналів» протягом 2 діб з моменту їх реєстрації на цьому сайті;
– щомісяця інформацію про стан та щоквартально виписки банку з його «рахунку гарантування» платежів за Постачальника;
– тендерної документації – запрошення на тендер, з зазначеним часом та доступу до чату його проведення, проекту  і кошторису виконання замовлення та проекту договору підряду протягом 2 діб з моменту їх отримання Виконавцем листа їх погодження Замовником, якщо його обрав для цього Замовник з реєстру підрядників, що на сайті ГО «Ринок професіоналів».
3.2.2. На участь у тендері – онлайн  аукціоні знижок у чаті Виконавця та/або спостерігати за ним у чаті Виконавця  у відведений для цього час, якщо Постачальника обрав для цього Замовник з реєстру підрядників, що на сайті ГО «Ринок професіоналів».
3.2.3. На укладання з Замовником договору підряду, проект якого входив у тендерну документацію цього Замовлення, протягом 2 діб з моменту закінчення відповідного аукціону, якщо переміг у аукціоні знижок від кошторису виконання Замовлення, вказавши першим максимальну знижку на нього у відведений час.
3.2.4. На отримання всієї суми безвідкличного акредитиву, виставленого (на термін виконання договору підряду плюс 2 місяці) на рахунку Замовника для оплати на рахунок Виконавця. Акредитив  відкривається та його сума перераховується на рахунок Виконавця за умови надання банку, у якому відкрит акредитив, акту виконаних робіт з підряду, підписаного Постачальником його Замовником або експертом. Цей експерт обирається Замовником, а у разі його відмови Виконавцем з його реєстру експертів. Цей акт є документом, що підтверджує факт якісного надання Послуг Виконавцем Замовнику, а тому  й факт надання Постачальником Виконавцю інформації щодо спроможності якісно та у відведений час виконати Замовлення.
2.3.5. На призупинення привласнення або перерахування Виконавцем сум майнових забов’язань Постачальника у разі отримання його скарги третейським судом, акредитованим ГО «Ринок професіоналів». 
3.2.6. На відмову у підписанні, як переможця цього тендеру, договору підряду з Замовником та у Виконавця, що дає йому право привласнити суму з «рахунку гарантування»  за актом, підписаним Виконавцем і Замовником, про відмову у підписанні договору підряду підрядником або за актом, підписаним Виконавцем та експертом про ненадання цього договору підряду на підписання Виконавцю.
3.2.7. На публікацію на сайті Виконавця на сторінці Замовника всі свої відгуки про нього і оцінки його сприяння роботі та відносин при виконанні робіт і відгуки про роботу Виконавця на сторінці «відгуки про сервіс» https://rprs.in.ua/vidguky-z-servisu /.
2.3.8. На участь, якщо є учасником ГО «Ринок професіоналів», у узгодженні:
– складу експертів для входження їх у реєстр, що на сайті ГО «Ринок професіоналів» для проведення експертиз з відповідності обсягів робіт та матеріалів, що зазначені проектом та кошторисом, а їх якості діючим стандартам;
– стандартів якості відповідних ремонтно-будівельних робіт та правил роботи біржі.

4. Вартість, умови і терміни оплати
4.1. Вартість Послуг по кожному Замовленню становить 10% (десять відсотків) від його вартості або інший відсоток, який визначається у додатках до цього договору.
4.2. Умови оплати Послуг – оплата по факту надходжень коштів Постачальнику від Замовника шляхом автоматичного перерахування на рахунок Виконавця з особливого рахунку Постачальника, відкритого у Приватбанку для «регулярних платежів» Виконавцю. Цей рахунок повинен бути єдиним рахунком Постачальника у всіх договорах підряду, укладених з Замовниками, яких запропонував Виконавець. Факт та сума оплати Замовником Постачальнику підтверджує факт якісного надання Послуг Виконавцем.
4.3. Термін оплати майнових забов’зань за цим договором або за договором підряду – протягом 2-х банківських діб з моменту отримання е-поштою рішення суду або висновку експерта. Термін оплати Виконавцем Постачальнику коштів за підтвердження його компетентності – протягом 2-х банківських діб з моменту отримання Виконавцем коштів з відповідного акредитиву.

5. Відповідальність сторін
5.1. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим договором за достовірність поданої інформації, за дотримання термінів, зазначених у цьому договорі, за дотримання взятих на себе зобов’язань у цьому договорі.
5.2. Сторона сплачує іншій стороні майнові забов’зання за порушення термінів визначених у цьому договорі у розмірі 0,1% від суми Замовлення за кожну добу  прострочення.
5.3. Сторона відшкодовує іншій стороні прямі збитки, що виникли з вини першої, а також виплачує штрафи і неустойки на підставі угоди Сторін за висновком експерта або рішення третейського суду.
5.4. У разі будь-яких суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути у зв’язку з цим договором, Сторони повинні докласти усіх можливих зусиль для врегулювання спору шляхом переговорів.
5.5. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди, питання підлягає розгляду у третейському суді, акредитованому ГО «Ринок професіоналів».

6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором (за винятком несплати належної суми), якщо це викликано обставинами непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетрусу, війни, а також заборонних актів чи інших дій органів державної влади і управління та інших, що не залежать від Сторін обставин, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору. При цьому виконання зобов’язань за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини, але не більше одного місяця.
6.2. Якщо зазначені обставини будуть тривати більше одного місяця, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за цим договором.
6.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим договором, повинна протягом 3 (трьох) діб сповістити іншу сторону у письмовій формі про настання або припинення таких обставин.

7. Конфіденційність
7.1. Виконавець зобов’язується не розголошувати будь-які відомості про Постачальника, що містять конфіденційну інформацію, отриману в процесі співпраці крім, зазначеної в цьому договорі.
7.2. Сторони зобов’язуються не розголошувати будь-яку інформацію або дані, отримані в ході виконання цього договору, будь-яким третім сторонам протягом терміну дії цього договору крім, зазначеної у цьому договорі.
7.3. Сторони зобов’язуються не розповсюджувати у відкритому доступі (засоби масової інформації, преса, Інтернет тощо.) інформацію, отриману від іншої сторони, без письмової згоди іншої сторони для кожного подібного випадку.

8. Термін дії договору
8.1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання і діє протягом одного року.
8.2. Після закінчення вищевказаного терміну договір пролонгується (без необхідності формального відновлення, повідомлення або інших дій Сторін) на тих же умовах і положеннях на той самий термін, якщо жодна із Сторін не заявить у письмовій формі про інше, не пізніше, ніж за 30 (тридцять) діб до дати закінчення початкового терміну.
8.3. Договір може бути припинений будь-якою стороною шляхом письмового повідомлення, яке направляється не пізніше, ніж за 30 (тридцять) діб до запланованої дати припинення дії цього договору. У разі розірвання договору з ініціативи Постачальника, він зобов’язаний сплатити Виконавцю надані Послуги, на оплату яких виставлено безвідкличний акредитив.

9. Додаткові умови
9.1. Всі документи, підписані Сторонами, і передані електронним зв’язком за умови надання оригіналів мають повну юридичну силу.
9.2. Жодна із Сторін не буде мати права переуступати свої права і обов’язки третім особам за цим договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком прямо зазначених у договорі випадків.
9.3. Жодна із Сторін не буде мати права брати участь в угодах будь-якого характеру від імені іншої Сторони, або іншим способом пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями по відношенню до будь-якої третьої сторони.
9.4. Дійсними і обов’язковими для Постачальника і Виконавця визнаються тільки ті зміни та доповнення, які внесені ними безпосередньо у текст цього договору або його невід’ємних частин і за взаємною згодою у письмовій формі.
9.5. Всі зміни, поправки і доповнення до цього договору будуть вважатися дійсними і обов’язковими за умови, що вони складені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.
9.6. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному примірнику для кожної сторони, кожен екземпляр має однакову юридичну силу.

10. Реквізити сторін

 

Договір поставки №

 

м. _____                                                                                                                                                 __.__.20__   

______________________________________________________________, надалі за текстом – “Постачальник”, в особі ________________________________________________________, який діє на підставі __________________________, з однієї сторони та, ____________________________________________________________________,надалі за текстом – “Покупець”, в особі ______________________________________________________________, який діє на підставі __________________________, з іншої сторони,

надалі за текстом при спільному згадуванні  – “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, уклали цей Договір поставки № 1, далі – “Договір”,  про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов’язується передавати (поставити) у строки обумовлені цим Договором Покупцеві у власність Товар, згідно Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов’язується приймати Товар та оплачувати його  за  встановленими цінами на умовах та в порядку визначеному цим Договором.

1.2. Товар за цим Договором поставляється періодично окремими партіями з урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного забезпечення потреб Покупця. Сторони визнають і погоджуються, що в даному Договорі визначаються загальні умови поставки Товару, а врегулювання  поставки кожної окремої партії Товару буде здійснюватися шляхом укладення Додатків до даного Договору. Додатками до Договору вважаються специфікації, замовлення, підтвердження замовлення, рахунки-фактури та будь-які інші документи, належним чином підписані Сторонами, що деталізують, змінюють, чи доповнюють умови цього Договору. Згадані Додатки є невід`ємними частинами цього Договору.

 

2. ЦІНА, ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна за одиницю Товару є договірною та вказується по кожній позиції Товару у чинній на день поставки Товару Специфікації.

2.1.1. Загальна вартість Товару по  кожній  поставці буде визначатись у відповідних Додатках, укладених по кожній конкретній поставці у  відповідності до п.1.2. цього Договору.

2.1.2. Загальна сума Договору визначається фактичною сумарною вартістю Товару, поставленого згідно цього Договору за весь строк його дії станом на останній день чинності Договору.

2.2. Оплата за кожну поставлену партію Товару здійснюються Покупцем шляхом переказу Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника в міру реалізації Товару кінцевим споживачам, один раз на ___________, протягом 5 (п’яти) календарних днів після отримання Постачальникам звіту про реалізацію поставленого Товару, якщо у Додатках до Договору не передбачено інших строків та порядку розрахунків по конкретній поставці.

2.3. Моментом оплати є момент зарахування банківською установою грошових коштів на рахунок Постачальника.

2.4. Розрахунки за Договором здійснюються Сторонами в національній валюті України – гривні.

2.5. Вартість доставки (транспортування) Товару до Покупця може бути включено в ціну Товару. Включення вартості доставки (транспортування) в ціну Товару вказується у Додатках.

2.6. Покупець надає Постачальнику звіт про реалізований у звітному місяці Товар протягом 7 (семи) календарних днів з моменту закінчення звітного місяця факсом або електронною поштою за наступною електронною адресою: ________________.

2.7. У випадку, якщо Покупець не надасть Постачальнику звіт про реалізацію Товару у визначений в п. 2.6. Договору строк, Постачальник має право в будь-який час вимагати від Покупця надання такого звіту. В цьому випадку Покупець зобов’язаний надати звіт протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання такої  вимоги від Постачальника та сплатити вартість реалізованого Товару у строк, зазначений в п. 2.2. цього Договору. Вимога про надання звіту про реалізацію Товару може бути направлена Покупцю листом (електронним листом) на адресу (електронну адресу) Покупця, вказану в цьому Договорі.

Якщо на вимогу Постачальника звіт про реалізацію Товару не буде наданий, весь поставлений за даним Договором Товар вважатиметься реалізованим і Покупець зобов’язується оплатити його повну вартість протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання від Постачальника вимоги про надання звіту про реалізацію Товару.

2.8. Платежі, отримані згідно даного Договору, при наявності заборгованості Покупця за попереднім договором, першочергово зараховуються в оплату попереднього Договору. Якщо в результаті здійснення операції по поверненню Покупцем Товару Постачальнику, у Покупця виникає кредиторська заборгованість перед Постачальником по Договору, строк дії якого на момент такого повернення закінчився – Постачальник має право без погодження з Покупцем вважати суму такої кредиторської заборгованості оплатою по іншому діючому на момент такого повернення Договору (та/або іншому документу, що є підставою для розрахунків) між Покупцем та  Постачальником.

2.9.  У випадку, якщо Покупець перерахував кошти на рахунок Постачальника згідно даного  Договору і в призначенні платежу вірно вказані номер і дата Договору, але на момент перерахування коштів поточна заборгованість Покупця по вказаному Договору сплачена, то Постачальник має право  зарахувати ці кошти повністю або частково на закриття поточної заборгованості  по іншому договору (та/або іншому документу, що є підставою для розрахунків) з цим Покупцем, не беручи до уваги дані, що вказані в призначені платежу.

 

  1. СТРОК, ПОРЯДОК ТА УМОВИ  ПОСТАВКИ  

3.1. Строк поставки   кожної  окремої  партії Товару  визначається у Додатках,  укладених  у  відповідності до п.1.2. Договору. Партією вважається асортимент та кількість Товару зазначена в одній накладній.

3.2. Поставка  Товару за цим Договором здійснюється на умовах, передбачених у Додатках. Якщо у Додатках не вказано умови доставки (транспортування) Товару – вважається, що доставка (транспортування) Товару зі складу Постачальника організовується Покупцем і здійснюється за рахунок Покупця.

3.3. Щоб замовити Товар, Покупець подає Замовлення, яке може бути надіслане поштою, факсом, електронною поштою, кур’єром.

3.4. Передача-приймання Товару  здійснюється:

– на території Постачальника – у випадку, якщо доставка (транспортування) Товару здійснюється за рахунок або силами Покупця;

– на території перевізника – у випадку, якщо доставка (транспортування) Товару здійснюється із залученням перевізника та за рахунок Постачальника;

–  на території Покупця – в усіх інших випадках.

3.5. Передача-приймання  Товару за кількістю, комплектністю та  якістю  здійснюється  згідно видаткової накладної або іншого товаросупровідного документу.

3.6. Датою поставки Товару  вважається дата  підписання представниками Сторін видаткової накладної (або ТТН, або іншого товаросупровідного документу).

3.7. Дата переходу права власності на Товар  та ризиків випадкової загибелі  або пошкодження  Товару  від Постачальника до Покупця збігається із датою поставки Товару.

3.8. Витрати, пов’язані з доставкою (транспортуванням) Товару несе:

– Постачальник – до моменту передачі-приймання Товару;

– Покупець – з моменту передачі-приймання Товару.

3.9. Постачальник гарантує надання податкових накладних на партію Товару та їх реєстрацію в Єдиному державному реєстрі в строки, передбачені чинним законодавством України.

 

4. АСОРТИМЕНТ, КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ, КОМПЛЕКТНІСТЬ,

ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК

4.1. Асортимент та  кількість Товару, що поставляється за цим договором,  визначаються у Додатках до цього договору, укладених по кожній конкретній поставці у  відповідності до п.1.2. цього Договору.

2.4 Приймання Товару по кількості та якості здійснюється Покупцем в порядку, передбаченому Договором, а у випадках, не врегульованих в Договорі, Сторони керуються Інструкціями № П-6 від 15.06.1965р. і № П-7 від 25.04.1966р.

4.3.      Якість Товару, що поставляється за цим Договором, повинна відповідати ТУ та санітарно-епідеміологічній документації  виробника  щодо якості  Товару. 

4.4.      Постачальник одночасно з передачею Товару передає Покупцю супровідну  документацію на Товар.

4.5.      Товар за  цим  Договором повинно бути поставлено в упаковці, що забезпечує повне зберігання Товару від можливих ушкоджень при транспортуванні.

4.6.      Маркування повинне передбачати заходи для попередження від ушкоджень при транспортуванні, можливості ідентифікації та належного використання Товар.

4.7.      Термін придатності Товару встановлюється в межах терміну придатності, зазначеного виробником, на упаковці Товару.

4.8.      Покупець має право пред’явити претензії Постачальнику за якістю та термінами придатності поставленого Товару протягом 2 (двох) календарних днів після його приймання. Дата приймання відповідає даті, зазначеній у видатковій накладній або інших товаросупровідних документах.

4.9.      Усунення недоліків або заміна непридатного товару здійснюється Постачальником на підставі письмової претензії Покупця. У претензії має бути зазначена кількість товару, за яким заявлена претензія, зміст і підстава претензії, а також конкретна вимога Покупця. Претензія повинна бути підтверджена актами, дослідженнями та іншими необхідними документами. Претензія передається рекомендованим листом або кур’єрською доставкою з врученням уповноваженому представнику Постачальника під розписку і з додаванням усіх документів, що доводять обґрунтованість претензії. Заміна непридатного товару здійснюється Постачальником за умови наявності у Постачальника належним чином оформленої довіреності.

4.10. Усунення недоліків або заміна непридатного товару є виконанням зобов’язань Постачальника згідно із даним Договором.

  1. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

5.1. Постачальник  зобов’язаний:

5.1.1. передавати Товар у власність Покупця в зазначені строки;

5.1.2. замінити Товар неналежної якості.

5.2. Покупець зобов’язаний:

5.2.1. приймати  Товар  в строки  та на умовах цього Договору.

5.2.2. своєчасно оплачувати Товар за встановленими цінами в строки, на умовах та в порядку, що  визначені  Договором;

5.2.3. вчасно надавати звіти про реалізацію Товару;

5.2.4. повернути нереалізований Товар

5.3. Постачальник має право:

5.3.1. на дострокову поставку Товару  за  Договором;

5.3.2. поставляти Товар  в кілька етапів в межах встановленого строку  його поставки;

5.3.3. припинити (призупинити) поставку Товару за умови неналежного виконання Покупцем умов щодо оплати за Товар, визначених в п.2.2. цього Договору, повідомивши про це Покупця за 5 (п’ять) календарних днів шляхом направлення йому листа (електронного листа) на адресу (електронну адресу), вказану в цьому Договорі.

5.4. Покупець має право:

5.4.1. на дострокову оплату Товар за цим Договором;

5.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за даним Договором третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

5.6. Сторони зобов’язуються негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни відомостей, вказаних в статті 11 Договору (Місцезнаходження, банківські та інші реквізити Сторін).

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.      За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність в порядку визначеному чинним законодавством України.

6.2.      У разі невиконання або неналежного виконання  зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує іншій Стороні  завдані  цим збитки.

6.3.      У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем зобов’язання, зазначеного в пунктах 2.2., 2.7. цього Договору, Покупець зобов’язується сплатити Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла  в період, за який нараховується пеня, від  несплаченої суми за кожний день прострочення платежу.

6.4.      У випадку необґрунтованої  затримки строків поставки  Товару  Постачальник сплачує на користь Покупця пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленого  Товару за кожен день такої затримки.

6.5. Постачальник звільняється від відповідальності за прострочення поставки Товару у випадку, якщо Покупець порушив строки надання звіту про реалізований Товар.

6.6. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини (умислу чи необережності).

6.7. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

  1. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (стихійні лиха, війни, воєнні дії, блокади, повстання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти, тощо, ембарго, суспільні безладдя, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії, тощо, пожежі, повені, землетруси чи інші стихійні лиха, обмеження, що вводяться органами державної влади і управління, зміна законодавства, прийняття органами державної влади та органів місцевого самоврядування нормативно-правових актів, рішень, які унеможливлюють виконання зобов’язань за даним Договором,), які Сторони не могли передбачити в момент укладання Договору і які безпосередньо впливають на виконання Договору.

7.2.      Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, зобов’язана попередити (усно, листом, факсом) іншу Сторону Договору про неможливість виконати умови Договору не пізніше 3-х днів з моменту початку дії таких обставин. При цьому Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили і яка сповістила про дію цих обставин іншу Сторону Договору, зобов’язана надати протягом 10 днів після повідомлення іншої Сторони документальне підтвердження настання дії обставин непереборної сили, видане Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом (в разі можливості отримання такого підтвердження).

7.3.      Якщо форс-мажорні обставини продовжуються протягом строку, який перевищує 1 (один) місяць, будь-яка Сторона вправі розірвати цей Договір у будь-який час, направивши про це відповідне письмове повідомлення не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання цього Договору.

  1. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори та розбіжності, що випливають із даного Договору або у зв’язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів у відповідності до чинного законодавства України та умов даного Договору.

8.2. У випадку неможливості вирішити спір шляхом переговорів, спір передається на розгляд господарського суду за місцезнаходженням Постачальника.

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання належним чином уповноваженими на те особами та діє до „                         201_ р., а в частині взаєморозрахунків до повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

9.2. У випадку відсутності письмової заяви однієї зі Сторін про припинення чи зміну умов Договору протягом одного місяця до закінчення строку його дії, Договір вважається продовженим на наступний календарний рік на тих самих умовах, що передбачені Договором.

9.3. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань та від відповідальності за їх порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Дія Договору може бути достроково припинена у наступних випадках:

9.4.1. За взаємною згодою Сторін, про що укладається угода про припинення дії цього Договору;

9.4.2. З ініціативи однієї зі Сторін в односторонньому порядку за умови письмового попередження іншої Сторони про припинення дії Договору за 30 (тридцять) календарних днів.

9.4.3. У передбачених чинним законодавством випадках.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1.    Договір може бути змінений або доповнений тільки за взаємною згодою Сторін.

10.2.    Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору є його невід’ємною складовою частиною за умови, що вони вчинені в письмовій формі та підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, з обов’язковим посиланням на цей Договір.

10.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

10.4.    Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися вчиненими належним чином у випадку, якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим  або цінним  листом, кур’єром, телеграфом або врученні особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового повідомлення про вручення.

У випадках, передбачених цим Договором, Сторони можуть надсилати повідомлення електронною поштою. Повідомлення, відправлені за допомогою електронної пошти, слід вважати отриманими через 12 (дванадцять) годин після їх відправлення або на початку робочого дня, наступного за днем здійснення їх відсилання, якщо відповідні листи було надіслано у неробочий час.

10.5. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня, коли такі зміни набрали чинності, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

10.6. Сторони надають одна одній свою згоду на обробку власних персональних даних у базі даних контрагентів з метою забезпечення реалізації та регулювання господарських і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та підтверджують, що ознайомлені із правами, визначеними ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

10.7. Сторони цього Договору за період часу його дії та після належного виконання взаємних зобов’язань повинні зберігати конфіденційність цього Договору, а також отриманої від іншої Сторони будь-якої юридичної, комерційної, технічної та фінансової інформації.

10.8. Сторони приймають всі можливі заходи для того, щоб охороняти отриману інформацію від розголошення.

10.9.    Цей Договір укладений в двох примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

 

  1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВИЗИТИ СТОРІН
” Постачальник”

 

Місцезнаходження:

ЄДРПОУ

ІПН

Свідоцтво платника ПДВ

р/р  в

МФО

тел/факс:

Електронна адреса:

“Покупець”

 

Місцезнаходження:

ЄДРПОУ

ІПН

Свідоцтво платника ПДВ

р/р  в

МФО

тел/факс:

Електронна адреса:

    Директор

 

________________/

 

 

____________/

 

Додаток №1

до Договору поставки № _ від __.__.20__ 

м. _________

 

________________________________________________________________, надалі за текстом – “Постачальник”, в особі _____________________, який діє на підставі ____________________, з однієї сторони та , ____________________________________________________,надалі за текстом “Покупець”, в особі _____________________, який діє на підставі ____________________, з іншої сторони,

надалі за текстом при спільному згадуванні  – “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, уклали цей Додаток до Договору поставки № 1 від 16.09.2018 (далі «Договір») про нижченаведене:

 

  1. Постачальник зобов’язується передавати (поставляти) у власність Покупцеві наступний Товар:

СПЕЦИФІКАЦІЯ

 

№ п/п Найменування Штрих-код на одиниці продукції Тип (од/кг) К-ть. в ящ. Ціна с ПДВ

 

Постачальник: Покупець:
 
Директор

 

________/      

м.п. (підпис)

 

Директор

 

___________ /          

м.п. (підпис)

 

 

 

Comments are closed.