РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СТЕЙКГОЛДЕРІВ

 

 

 

Українські представники консорціуму The Bridge в рамках реалізації Програми міжнародної співпраці Європейського Союзу ERASMUS проєкту «The BRIDGE» («Bridging the gap between university and industry: Master Curricular Supporting the Development of Green Jobs and Digital Skills in the Ukrainian Building Sector» /«Інноваційна магістерська навчальна програма, що підтримує розвиток зелених робочих місць і цифрових навичок в українському будівельному секторі») провели опитування різних цільових груп, метою якого є розробка інноваційних освітніх програм та їх компонентів для підготовки магістрів в галузі BIM технологій. Результати моніторингу дозволять підвищити якість освітніх послуг та врахувати  потреби працедавців для підготовки конкуренто спроможних на ринку праці фахівців.

Проєкт співфінансується Європейським Союзом, проте висловлені погляди та думки належать лише авторам цього проєкту і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури. Ні Європейський Союз, ні грантодавець не можуть нести за них відповідальність.

Результати опитування можна знайти за посиланням:

Comments are closed.