Реєстр публікацій Савенко В. І.

1.Savenko V.Honcharenko T,,Nesterenko I.,Klyuyeva V. ORGANIZATIONAL GENETICS AND SYNERGETIC APPROACH TO THE EFFECTIVE DEVELOPMENT DF PRODUCTION SYSTENS //The world of scientific ano innovation.Abstracts ofof the 7th International scientific and practical conference Cognum Publishing Haus .London, United Kingdom .2021.Pp180-190

ISBN 978-92-9472-197-7

2.Honcharenko T., Michaylenko V.,Borodavka Y.,Dolya E., Savenko V. INFORMATION TOOLS FUR PROJECT MANEGEMENT OF THE BUILDING TERRITORY AT THE STAGE OF URBAN PLANNING        Scopus

Публікації Савенка В.І. за 2016-2020рр.

2020 рік

1.Савенко В.І., Савенко С.С., Терещук М.О. ПРЕДТЕЧА КІБЕРНЕТИКИ О.О. БОГДАНОВ І ЙОГО ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА НАУКА-ТЕКТОЛОГІЯ. Scientific Achievements of  Modern societyAbstructsof the 5th International scientific and practical conferens . CognumPublishing Haus .Liverpool.United Kingdom.2020.8-10.01 ISBN 978-92-9472-193-8 Pp908-924    URL; http;//sci-conf.com.ua

2. Савенко В.І., Полосенко О.В.,Коваль Л.В., Терещук М.О. Методика статистичного вибіркового контролю і аналізувиробничого процесу монтажу об*єктів будівництва ( на прикл.ВАТ ДБК-3 м.Київ) Topical issues of the Development of modern  Science.Abstracts of the   5th. International scientific  And practical conference.Publishing House ACCENT Sofia.Bulgaria.2020 15-20.01 Pp.812-818 ISBN 978-616-937-5-2  URL:http://sci -conf.com.ua

3. Савенко В.І.,Вuсоцька Л.М., Кислюк Д.Я., Терещук М.О.Екологічна і економічна доцільність захисту від корозії металевих конструкцій, машин та виробів екологічно чистими засобами на рослинній основі ( типу  CONTRRUST) Eurasian scientific congress Abstracts of the 1st  International  scientific  and practical  conference  Barca.Academy Publishing Barselona.Spain.2020 .27-21.01. Pp. 278-285   ISBN 976-84-15927-31-0     URL:http://sci -conf.com.ua

4. Савенко В.І., Коваль Л.В., Полосенко О.В., Терещук М.О. Методика статистичного вибіркового контролю і аналізувиробничого процесу монтажу об*єктів будівництва ( на прикл.ВАТ ДБК-3 м.Київ) Perspectives of world science and education.Abstract of the  5th International scientific and  practical conference.CPN Publishinq Gronp.Osaka.Japan..2020   29-31.01.   pp.708-713    ISBN 978-4-9783419-8-3    URL:http://sci -conf.com.ua

5.Савенко В.І., Приходько О.О., Побєда С.С., Жалдак Р.Ю.  О.О.Богданов –засновник загальної організаційної науки-тектології, теорії систем та методології Topical issues of the  Development of modern  Science.Abstracts of the  6th. International scientific and practical conference.Publishing House ACCENT Sofia.Bulgaria.2020 12-14.02    Pp.827-832 ISBN 978-619-93537-5-2.

: URL:http://sci -conf.com.ua                                                           90-річчю КНУБА присвячується

6.  Савенко В.І., Побєда С.С., Прихлдько О.О., Жалдак Р.Ю. Ефективна діяльність та ізоморфізм структури будівельної організації The 6-th International  Scientific and  .practical t conferens  DYNAMICS OF  THEDEVELOPMENT OF WORLD SCIENT Abstracts  Perfect Publishing  Vancouver.Canada.2020  19-21.02.Pp.975-980  ISBN 978-1-4879-3791-1   URLhttp//sci-conf.com.ua

7. .Савенко В.І.,Кисдюк Д.Я.,Висоцька Л.М.,Рабочий М.І. Консервант модифікатор іржі CONTRRUST  екологічно чистий засіб боротьби з корозією. Perspectives of world science and education.Abstract of the 7th International scientific and practical conference.CPN Publishinq Gronp.Osaka.Japan.2020   25-27.03/. pp.580-584  ISBN 978-4-9783419-8-3URL:http://sci -conf.com.ua

8.  Савенко В.І., Кислюк Д.Я., Висоцька Л.М. Инновации для технологического прогресса,экологически чистой защиты металлов от коррозии The 1st.International scientific and practical conference Innovative development of   science  and education (March 29-31.2020) ISGT Pablishing Haus .Athens.Greece.ISBN 978-618-04-3761-4  2020 29-31.03,Pp.200-205               ISBN 978-618-04-3761-4           URL:http://sci -conf.com.ua

9.. Савенко В.І., Приходько О.О., Жалдак Р.Ю. Победа С.С.Синергетичний підхід управління соціальними економічними системами Perspectives of world science and education.Abstract of the 8th International scientific and  practical conference.CPN Publishinq Gronp.Osaka.Japan.2020   22-24 квітень.. pp.811-816  ISBN 978-4-9783419-8-3 URL:http://sci -conf.com.ua

10. Савенко В.І., Приходько О.О., Жалдак Р.Ю., Побєда С.С. Інституційні органи і суспільство –вирішальні сили у формуванні умов успішного розвитку організацій Perspectives of world science and education.Abstract of the 9th International scientific and practical conference.CPN Publishinq Gronp.Osaka.Japan.2020  20-22.05… pp.811-816 ISBN 978-4-9783419-8-3 URL:http://sci -conf.com.ua

11. Савенко В.І., Пальчик С.П., Клюєва В.В., Нестеренко І.С. Інновації в діагностиці та захисті  металомістких конструкцій для чистоти довкілля та економіки Perspectives of world science and education.Abstract of the 10th International scientific and practical conference.CPN Publishinq Gronp.Osaka.Japan.2020   травень   pp.874-881 URL:http://sci -conf.com.ua

12. В.І.Савенко , А.Кузіор ГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ  ОРГАНіЗАЦІЇ         GENETIK APPROACH TO DEVELOPMENT OF SOCIAL PRODUCTION ORGANIZATION  ( укр.. engl.) Міжн.конф. Університетська наука  20-21.05.2020   Т.2 Зб. Тез   ДВНЗ  ПДТУ м.Маріуполь2020 с. 116-122

13. В.І.Савенко, О.Д.Журавський, Л.М Висоцька, П. Кузіор  MODIFICATOR CONTRRUSY AS ANTICORROSION INNOVAITIVE TOOL FOR TECHNOLOGICAL PROGRESS  END EVIROMENTAL PROTECTJON (англ..)Міжн. Наук.-практ. онлайн-конференція ENVIROMENTAL PROTECTION-2020 5-5.06.20  Зб. Наук. праць .КНУБА  .Київ. 2020  с.98-101       www.knuba.edu.ua

14. Савенко В.І., Приходько О.О.,Орлик Ю.В.., Жалдак Р.Ю.  Ефективність будівництва на основі системи управління якістю та інноваційних енергоефективних технологій.  Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 1 st. International scientific and practical conference, MDPS Publishing. Munich. Germany. 2020 pp 182-188   ISBN 978-3-954753-02-4  URL :  https://sci-conf,com.ua

15. Савенко В.І., Полосенко О.В.Управленческие задачи обеспечения эффективного функционирования и развития производственной организации  (рус.) Закордонна Колективна моногр.Чеський технічний універ.Прага Modern engineeing Research:topical Problems chellenges and Modernity :Collective monodraph.Riga: Izdavenieciba Baltila Publishing .2020.pp442-459 ISBN 978-9934-588-47-1 Czech tech.un.in Prague DOI https//doi.org/10.30525/978-9934-588-47-1-20`

16. Савенко В.І., Побєда С.С.,Приходько О.О.,Жалдак Р.Ю. Задачи организации и управления єффективным функционированием и развитием производственной организации Modern sciscience Problems and innovations  ABSTRACTS OF THE 1STInternational scientific аnd practical conference5-7 apr.2020.SSPG Publish.Stockholm, Sweden.2020 Pp240-247 ISBN 978-91-87224-07-2  URL:http//sci-conf.com.ua

17. Савенко В.І., Клюєва В.В.Пальчик П.П.Інновації в діагностиці та захисті  металомістких конструкцій для чистоти довкілля та економіки Матеріали 10-ї Міжнародної конф КЗЯТПС  Том 2 ЧНТУ  м. Чернігів-2020-29-30.05  с.37–39  фах.вид.

18. Савенко В.І., Полосенко О.В. Improoved CONTRRUST anticorrosion agent –an innovative tool  for technological progress economics and environment protection ( англ..мовою) Закордонна  колективна монографія SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS IN EUROPEAN COUNTRIES AND THE CONTRIBUTION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS / Cuiavian university Wloclawek Poland.Izdavnieciba Baltija Riga 2020.pp.235-250  ISBN 978-9934-588-65-5   DOI https//doi.org/10.30525/978-9934-588-65-5.13

19. Савенко В.І., Пальчик С.П. Основні визначальні фактори і методи формування та розвитку  ефективних виробничих соціальних організацій  Зарубіжна  колективна монографія Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area  Publishing Haus Baltija Publishing  4th.ed.-Riga-Lviv.2020  pp.302-333  ISBN 978-9934-588-53-2   DOI  https//doi.org/ 10.30525/978-9934-588-53-

20. О.Тегза-Балабан, Ю.Кравчук, Д.Гігінейшвілі, В.Савенко, М.Подрезан  М.Іщенко , Д.Кислюк ІНЖЕНЕРИ  ПЦБ-75  Становлення,Шляхи і Долі Книга наукове видання Зб. праць АБУ,УАН, КНУБА . Київ.  10.06.2020 360с.Центр учб.літ.  ISBN 978-611-01-1864-4

21  В.І. Савенко , І.С Нестеренко І.С., В.В.Клюєва    Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах господарювання  Шляхи підвищення ефективності будівництва  в умовах формування ринкових відносин.Зб. наук. праць Вип.42 КНУБА 2020 .с. 66-76.

22.Кузьмич Р.В., Самчук В.П., Кислюк Д.Я., Савенко В.І. Підвищення енергоефективності проектних рішень будівельних конструкцій на основі числового моделювання температурних мостів // Інновації у будівництві: збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів,  14 травня 2020р., м. Луцьк [Електронний ресурс] – м. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. Вип.13.-С49-55–8 с. (0,125 друк. арк.)

23.Савенко В.І., Кущенко І.В.ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВНИЦТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Колективна закордонна монографія  НАУКОВО ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА РОЛЬ У НЬОМУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS IN EUROPEAN COUNTRIES AND THE CONTRIBUTION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ) Cuiavian university Wloclawek Poland.Izdavnieciba Baltija Riga 2020.pp.214-234

–  ISBN 978-9934-588-65-5   DOI https//doi.org/10.30525/978-9934-588-65-5.12

24.Савенко В.І., Полосенко О.В.(Savenko V.I., Polosenko O.V.) IMPROVED CONTRRUST ANTICORROSION AGENT AN INNOVATIVETOOL FOR TECHNOLOGICAL PROGRESS ECONOMICS END ENVIRONMENT PROTECTION (ang.) Колективна закордонна монографія  НАУКОВО ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА РОЛЬ У НЬОМУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS IN EUROPEAN COUNTRIES AND THE CONTRIBUTION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ) Cuiavian university Wloclawek Poland.Izdavnieciba Baltija Riga 2020.pp.235-250   –  ISBN 978-9934-588-65-5   DOI https//doi.org/10.30525/978-9934-588-65-5.13

25.Савенко В.І.Савенко С.С.Орлик Ю.В.Ємельянова О.М. О.О.Богданов та його загальна організаційна наука-тектологія передвісник кібернетики.Колективна монографія Environmtntal Protection – 2020 УАН Видавництво «Людмила».2020 Київ с.70-83 ISBN 978-617-78-28-54-8.

26.В.Савенко,J.Журавський,Л.Висоцька Modificator “CONTRRUST” as anticorrosion innovative tool for technological progress end environmental Protection (angl).Колективна монографія  Environmental Protection-2020 УАН  Видавництво «Людмила» Київ.2020 с.62-70.ISBN 978-617-7828-54-8.

27.Шатрова І.А.Демидова О.О.Савенко В.І. Дослідження ефективності процесу виконання робіт житлового будівництва і оптимізація тривалості будівельних робіт у разі виконання їх комплексними бригадами. Колективна монографія Environmental Protection-2020 УАН Видавництво «Людмила» 2020.Київ с.129-137 ISBN 978-617-7828-54-8.

28.Савенко В.І., Терещук М.О., Пальчик П.П., Ємельянова О.М. Міждисциплінарний синергетичний підхід як альтернатива ринковим методам управління і розвитку виробничих систем і підготовки персоналу   Scientific and pedagogic internship   PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND PEDAGOGICAL SXCELENCE OF LECTURERS IN TECHNICAL SCIENCES  Cuavian University in Wloclawek Republic of Poland  Izdavnieciba Baltija Riga – 2020 pp.118-124    ISBN 978-9934-588-70-9-

29.Доценко С.І.,Савенко В.І.,Фіалко Н.М., Куліков П.М.,Клюєва В.В.Меранова Н.О.,Полозенко Н.М.ЭКОЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ECO-ENERCY EFFICIENCY  AND ENERGY MANAGEMENT BASED ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY)  Erde der europaischen wissenschaft  .Umweltschutz. Monografische Reihe Europaischen Wissenschaft  Buch 2.Teil1.pp.60-89  ISSN 2709-2313  DOI 10.30888/978-3-9821783-0-1.2020-01-01-068-067Monographic series  Europeen Sciense  Scientific World  Karlsruhe Germany 2020  ISBN 9783-9821783-3-2   DOI : 10.21893/9783-9821783-3-2.2020-02-01

30. Савенко В.І.Фіалко Н.М. Куліков П.М., Меранова Н.О.,Прокопов В.Г.Полозенко Н.М.ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ВИДЫ ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОРМИРОВАННОГО И КОМФОРТНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  ( ENERGY SAVING TIPES OF HEATING FOR CREATING REGULATED AND COMFORTABLE HEAT REGIME OF RESEDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS)  Erde der europaischen wissenschaft  .Umweltschutz. Monografische ReiheEuropaischen Wissenschaft  Buch 2.Teil1.pp.131-150 ISSN 2709-2313 DOI :10.30888/978-3-9821783-0-1.2020-01-01-071 Monographic series  Europeen Sciense  Scientific World  Karlsruhe Germany 2020  ISBN 9783-9821783-3-2   DOI : 10.21893/9783-9821783-3-2.2020-02-01

31. Савенко В.І.,Висоцька Л.М.,Кислюк Д.Я.,Журавський О.Д. ЄКОЛОГИЧЕСКАЯ И ЕКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЗАЩИТІ ОТ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, МАШИН И ИЗДЕЛИЙ ЄКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТІМИ СРЕДСТВАМИ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ( ТИПА  CONTRRUST)    (ECOLOGICAL  AND ECONOMIC FEASIBILITY OF PROTECTION AGAINST CORROSION OF METAL STRUCTURES .MASHINES AND PRODUCTS BY ENVIRONMENTAL LY FRIENDLY PLANT BASED MEDIA ( CONTRRUST TYPE )   Erde der europaischen wissenschaft  .Umweltschutz. Monografische Reihe Europaischen Wissenschaft  Buch 2.Teil1.pp.170-188 ISSN 2709-2313 DOI :10.30888/978-3-9821783-0-1.2020-01-01-074 Monographic series  Europeen Sciense  Scientific World  Karlsruhe Germany 2020  ISBN 9783-9821783-3-2   DOI ::10.21893/9783-9821783-3-2.2020-02-01

32.Осипова А.О.,Савенко В.І.,Осипов С.О. Особливості організаційної та функціональної структури моніторингу довкілля при будівництві та реконструкції об*єктів ядерної енергетики  Тези. International scientific and practical conference SCIENCE,ENGINEERINGAND TECHNOLOGY;GLOBAL TRENDS,PROBLEMS AND SOLUTIONS Prague,Czech Technical University in PragueSept,2020 Izoevnieciba Baltia Publishing 2020 Part 2 pp.112-116                                                                                        ISBN 978 9934-588-79-2 DOI https//doi.org/10.30525

33. Савенко В.І., Нестеренко І.С Пальчик П.П. УПРАВЛІННЯКОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Матеріали 10-ї Міжнародної конф КЗЯТПС  Том 3 ЧНТУ  м. Чернігів-2020—3с    фах.вид.

34.Бондар І.І.,Савенко В.І. Ефективні шляхи прискорення спорудження висотних будинків на базі виробів ВАТ ДБК-3 (із досвіду практичної роботи 2012-2013рр.)Матеріали  міжнародного науково-технічного форуму  КНУБА, Київ, 19 11,2020 року, Збірник тез  КНУБА, 2020 –с. 117

35.Савенко В.І.,Нестеренко І.С., Савенко С.С., Орлик Ю.О. Основні економічні чинники ділової активності будівельної фірми Матеріали  міжнародного науково-технічного форуму  КНУБА, Київ, 19 11,2020 року, Збірник тез  КНУБА, 2020 –с.130-133

36.Клещенко А.С.,Пальчик С.П., Жалдак Р.Ю., Савенко В.И. Особенности зимнего бетонирования и защиты арматуры конструкций в агрессивной среде Матеріали  міжнародного науково-технічного форуму  КНУБА, Київ, 19 11,2020 року, Збірник тез  КНУБА, 2020 –с.123-124

37.Савенко В.И.,Висоцкая Л.Н., Кислюк Д.Я., Клещенко А.С.  Инновации для єкологически чистой защиті металлоемких конструкцій и изделий от коррозии  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція  Розвиток освіти, науки та бізнесу : результати 20203-4 грудня 2020р.-Україна Дніпро, 2020,-т.2,-с.350-351

38.Савенко В.І., Терещук О.М., Нестеренко І.С., Клюєва В.В. Основні вирішальні сили , що впливають на успішне функціонування виробничих організаційних структур в кризових умовах  //Abstracts of The 1st International scientificand practical conference  Achievements and prospects of modern research Editorial EDULCP.Buebos Aires.Argentina.2020pp168-174  URLhttps://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-achievements-and-prospects-of-modern-scientific-research-6-8-dekabrya-2020-goda-buenos-ajres-argentina-arhiv/. ISBN 978-987-859-237-4

39.Савенко В.И., Высоцкая Л.Н., Кислюк Д.Я.,Рабочий Н.И. Особенности защиты арматуры железобетонных конструкций при зимнем бетонировании в агрессивной среде Abstracts of The 1st International scientificand practical conference  Potere delia ragione . Editore.Rome, Itali.2020 7 pp.236-242 URL https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-conferentsiya-european-scientific-discuss0ons-28-30noyabrya-2020-goda-rim-italiya-arhiv/. ISBN 978-88-32934-02-1

40 Савенко В.І.,Висоцька Л.М., Кислюк Д.Я., Клещенко О.С.стаття

ECOMODIFIER  “CONTRRUST” IS  AN  ALL – PURPOSE  PLANT  BASED  ANTI CORROSION

AGENT (англ..) 5ts International and applied research in the modern world  16-18

.12.2020  BoScience Publisher.Boston. USA  pp.192-199

ISBN 978-1-73981-124-2

41.V.G. Efremenko, D.S. Zotov, V.I. Zurnadzhy, M.A. Kussa, V.I. Savenko, R.I.

Sagirov, O.A. Bocharova and A.V. Efremenko “Computer modelling-based

selection of accelerated cooling parameters for advanced high-strength

structural steel

International conference 14-15 december 2020 1th Virtual Edicion national

technical university of Athens   indext in SCOPUS

2019 рік

1. Савенко В.І,Фіалко Н.М,Висоцька Л.М. Энергоресурсосберегающие экологически

чистые технологии отопления помещений и борьбы с коррозией,управление

процессами и энергоменеджмент. Монография.Рос.мовою УАН Центр учб.лит

-К.2019 192с.

2. Савенко В.І,Фіалко Н.М,Висоцька Л.М. Научные методы

энергоресурсосбережения,энергоменеджмента,борьбы с коррозией и

эффективного  управления процессами. Монография.Рос.мовою УАН Центр учб.лит

-К. 2019. 200с.

3. Савенко В.І,Доценко С.І,Федоренко С.В. Роль факторів ентропії і синергії в

ефективній діяльності будівельної організації як виробничої системи. Наук.практ.

журнал Економіка і держава Вип. №3 ПІКДСЗУ – К 2019 с.43-51

4. Савенко В.І,Висоцька Л.М,Пальчик С.П. Доцільність застосування екологічно

Чистого модифікатора іржі CONTRRUST для захисту металевих конструкцій і виробів

від руйнування. 4-а Міжнародна наук.-техн.конф.Ефект.техн. в будівництві. Тези

доп.КНУБА –К.2019 81-82с. Фах.вид.

5. Савенко В.І,Пальчик С.П, Малец Н.О. Задачи управления,вытекающие из

необходимости обеспеченияоптимальных режимов использования ресурсов и

основные аспекты управления. Шляхи підвищення ефективності будівн. в умовах

форм.ринк.відносин зб.наук.праць- Вип.39 Часть 2 Техн.-К.КНУБА 2019 110-115с.

Фах.вид.

6. Савенко В.І,Пальчик С.П,Клюєва В.В. Цілі як формуючий фактор виробничої

(будівельної)організації. Шляхи підвищення ефективності будівн.в умовах

формування ринкових відносин зб.наук.праць-Вип.39 Часть 2 Техн.-КНУБА 2019

181-188с. Фах.вид.

7. Савенко В.І,Висоцька Л.М,Кислюк Д.Я. Економічна доцільність подовження

термінів експлуатації металевих конструкцій,машин та виробів шляхом захисту від

корозії екологічно чистими засобами (CONTRRUST).Будівельне виробн. Наук.-техн.

зб.Вип.65 (техн..науки) НДІБВ –К.2019 23-31с. Фах.вид.

8. Савенко В.І,Доценко С.І,Клюєва В.В. Інтелектуальні інформаційні інструменти

розвитку виробничих систем,енергетичного менеджменту та підприємства в цілому

Зб.наук.праць Вип.37 Упр.розв.скл.сист УРСС наук.вид. КНУБА –К.2019 с.195-204

Фах.вид.

9. Савенко В.І,Клюєва В.В,Пальчик С.П. Впливові фактори в ефективній діяльності

виробничої системи. Міжнародна конф.КЗЯТПС Том 2 ЧНТУ м.Чернігів 2019

с.145-146. Фах. вид.

10. Савенко В.І,Висоцька Л.М,Пальчик С.П. Економіка,довкілля,новинки в

Діагностиці захисті металевих конструкцій і виробів. Матеріали (тези) Міжнародної

наук.-практ.конф.економіко-упр.та інформ.-аналітичні новації в будівн.КНУБА 2019

11. Савенко В.І,Кислюк Д.Я,Нестеренко І.С. Критерії ефективного управління

будівельною організацією. Матеріали Міжнар.наук.-прак.конф.економіко-упр.та

інформ.-аналітичні новації в будівн.КНУБА 2019 с.2

12. Савенко В.І.Шатрова І.А,Титок В.В. Оптимізація ресурсів у будівництві (Розробка

і оптимізація календарного плану будівн.пром.підпр.).Методичні вказівки до

виконання курс.роботи №1 –К.КНУБА 2019 32с.

13.  Савенко В.І,Нестеренко І.С. Методичні вказівки.Дослідження операцій.

Методичні вказівки –К.КНУБА 2019

14. Савенко В.І,Фіалко Н.М,Плугін А.А.та ін. Экоенергоресурсосберегающие технологи  борьбы с коррозией,теплопотерями,управление процесами и энергоменеджмент. Монография (рос.мов.)-Київ,Центр учб.літ.2019 250с.

15. Савенко В.І,Плугін А.А,Кущенко І.В. та ін.Забезпечення корозійної та функціональної  стійкості металомістких комплексів і критичної інфраструктури за допомогою  інноваційних науково містких екоресурсозберігаючих технологій. Монографія  -Київ,УАН.Центр учб.літ.2019,306/64с.

16. Савенко В.І,Гігінейшвілі Д.Я. Начало новой эры применения базальтового камня

(рос.мов.) УАН Вин.і рац.ВІР наук.-поп.журнал №2 2019 УАН –К.18-23с.

17. Савенко В.І,Пальчик С.П.  Tasks of management,outluking from the needability of

ensuring optimal resource use modes and main aspects of the management process

(анг.мовою). Польща,Шльонська політехніка. Сілезький технологічний університет. Зб.тез Забже 2019. с.128-129.

18. Савенко В.І,Кущенко І.В,Доценко С.І. Niezbedne czynniki dla skutesznego rozwoju

organizacji (на польській мові). V Міжнародна міждисц. наукова конф. Польща,

Шльонська політехніка Сілезький технологічний університет.Зб.тез Забже 2019. С. 126-127.

19. Савенко В.І,Осипова А.О. Проблеми організації екологічного моніторингу

процесів будівельного виробництва.  SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOSIETY OF

Michail Baludiansky 7 6/8 Slovakia 2019 h/43-51 ISSN 1338-9432

20. Савенко В.И,Полосенко О.В. Управленческие задачи обеспечения эффективного

функционирования и развития производственной организации. SCIENTIFIC LETTERS

OF ACADEMIC SOSIETY OF Michail Baludiansky 7 6/8 Slovakia 2019 h 77-86

ISSN 1338-9432.

21. Савенко В.І,Нестеренко І.С,Шебек М.О. та ін.Організація виробництва.

Методичні  вказівки. КНУБА 2019. 32с.

22.  Савенко В.І,Нестеренко І.С,Клюєва В.В. Факторы эффективного развития

строительной организации. 7 Міжнародна наук.-практ. інт.конф.Сучасний рух науки

Наук.-практ.журн.Way Science-Т.З –Дніпро,2019,-ТЗ с.192-195

23. Савенко В.І,Тугай О.А,Осипова А.О. ORGANIZATION OF ECOLOGICAL-MONITORING

OF CONSTRUGTION. The 4 International Scientific and practical t conferens DYNAMICS

OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENTS Abstracts Perfect Publishing Vancouver.

Canada 2019 p.14-26 URL http//sci-conf.cоm.ua lzdavenieciba Baltila Publishing.

24.Савенко В.І,Кислюк Д.Я,Самчук В.П,Вітовщик М.В. Водоредукуючий ефект

бетонної суміші при застосуванні пластифікатора бюпласт. Сучасні проблеми

містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку. Збірник тез доповідей

всеукраїнської наук.-практ.інтернет-конф.молодих вчених студентів. 15.11.2019

м.Луцьк. Луцький НТУ с.84-85.Режим доступу https://kont-mbq.wixsite.com/Intu- bci-mbq-2019.

25. Савенко В.І,Кислюк Д.Я,Чапек О.С. Дослідження водоредикуючого ефекту

бетонної суміші при застосуванні пластифікатора бюпласт. Сучасні технології та

методи розрахунків у будівництві. Збірник наукових праць –Луцьк, Луцький НТУ

2019 Вип.12 –с.67-73 dok 10.36910-6775-2410-6208-2019-2(12)-09

2018 рік

1. Савенко В.І,Пальчик С.П,Доценко С.І,Чертков О.Ю.та ін. Менеджмент якості в

будівництві та виробничі організаційні системи. Монографія –Київ.УАН,Центр учб.

літ. 2018. 230с.

2. Савенко В.І,Доценко С.І,Пальчик С.П.та ін. Менеджмент якості в будівництві і

геном  ділової досконалості організації. Монографія 2-ге видання –Київ,УАН Центр

учб.літ. 2018. 235с.

3. Савенко В.І,Фіалко Н.М. Научно-технические основы энергоэффективного

экологически чистого электроотопления помещений, энергосбережение и

энергоменеджмента. Монография (рос.мовою) УАН  Центр учб.літ. 2018 -371с.

4. Савенко В.І,Куліков П.М. Дослідження і математичне моделювання

організаційних структур та виробничих процесів будівельних організацій

комбінатного типу. Монографія.УАН,Центр учб.літ.-К 2018.-124с.

5. Савенко В.Ы,Доценко С.Ы,Пальчик С.П. Ізоморфізм структури будівельної

організації. 3-я Міжнар.наук.-техн.конф.Ефект техн. в будівництві. Тези доп. КНУБА

-К 2018. с.95-96. Фах. вид.

6. Савенко В.І,Доценко С.І. Концептуальні засади ефект.розвитку будівельної орган.

на базі раціонального управління 3-я Міжнар.наук.-техн.конф.Ефект.техн.в

будівництві. Тези доп.  КНУБА –К 2018 -95-96с. Фах. вид.

7. Савенко В.І,Бондар І.І. Концепція ефективного управління забезпеченням

об*єктів будівництва соц..житла з б.виробами 33БВ ВАТ ДБК-3. 3-я Міжнар.наук.-

техн..конф.Ефект.техн. в будівництві. Тези дол..КНУБА –К 2018.-77-78с. Фах.вид.

8. Савенко В.І,Доценко С.І. Концептуальні засади ефективного розвитку будівельної

організації на базі раціонального управління. КНУБА Управління розвитком

складних систем. Вип.33 К. 2018 с.123-129. Фах вид.

9. Савенко В.І,Пальчик С.П,Доценко С.І. Генетичний підхід до ділової досконалості

та ізоморфізм структури будівельної організації. Матеріали тез доповідей КЗЯТПС

-2018 VIII Міжнар.наук.-практ.конф.Чернігів.ЧНТУ,2018 т2 –с.102-104.Фах.вид.

10. Савенко В.І,Доценко С.І. Оптимальні методи управління будівельною

організацією комбінатного типу. Наук.-практ.журнал Економіка і держава

Вип.№6 ПІКДСЗУ-К.2018 –с.60-63 Фах.вид.

11. Савенко В.І,Висоцька Л.М. Ефективний антикорозійний екологічно чистий

засіб-перетворювач іржі КОНТРАСТ. Матеріали доповідей Всеукраїнська наук.-прак.

Інтернет-конф. Тези ДНУ Укр.Інс.наук.-техн.експертизи та інформ.ХНАДУ м.Харків

2018.с.250-254 Фах вид.

12. Савенко В.І. Основи загальної організаційної науки і сучасність. Міжнар.наук.-

практ.конф.Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні

проектами і програмами (ММП 2018)праці Харків ХНУРЕ 2018 с.125-126.Фах.вид.

13. Савенко В.І.Доценко С.І,Федоренко С.В. Шляхи і ефективні методи

раціонального управління та розвитку будівельної організації. Наук.-практ.міжн.

журнал.Економ і держава.Вип.№9 2018 –с.39-43. Фах.вид.

14. Савенко В.І,Доценко С.І,Пальчик С.П.Інтелектуальні інформаційні технології у

прийнятті ефективних рішень в управлінні підприємством. Зб.наук.праць Вип.34

Упр.розв.скл.сист.УРСС наук.вид.КНУБА –К 2018 –с 161-169.Фах.вид.

15. Савенко В.І,Доценко С.І.Пальчик С.П.та ін. Оптимальні методи управлінської

діяльності в будівельній організації комбінатного типу.Зб.наук.праць Вип.35

Упр.розв.скл.сист. УРСС наук.вид.КНУБА –К.2018 –с.147-154. Фах вид.

16. Савенко В.І,Победа С.С,Пальчик С.П.та ін. Ентропія як прояв системної і

діалектичної  сутності будівельної організації Зб.наук.прац.Вип.36

Упр.розв.скл.сист. УРСС наук. вид. КНУБА –К 2018. Фах. вид.

17. Савенко В.І,Висоцька Л.М,Федоренко С.Ф. Боротьба з корозією металів

екологічно чистими засобами. Наук.журн.Винахідник і Рац.№4 (123) 2018

укр.акад.наук.-К 2018-с.33-38.

18. Savenko V Giginejshvili J. CONTRRUST is an all-purpose plant-based anti-corrosion

aqent.Buildinq №2 (49)/2018 scientific-technical journal ISSN 1513936 научно-

техн.журнал  Строительство № 2 (49) 2018 Тбилиси. Грузия.

19. Савенко В.І,Висоцька Л.М,Федоренко С.В. Боротьба з корозією металів

екологічно чистими засобами. Наук.-практ. міжнар.журнал Економ.і держава.

Вип.№10 2018 –К.с.63-67.Фах вид.

20. Савенко В.І,Бондар О.І,Висоцька Л.М.та ін. Подовження термінів експлуатації

металевих конструкцій,виробів та машин застосуванням екологічно чистих засобів

рослинного походження. Наук.-техн.журнал Екологічні науки.Вип.1 (20) 2018 –К

с.6-14.Фх. вид.

21. Савенко В.І,Бондар О.І,Машков О.А. та ін.Забезпечення функціональної стійкості

металевих конструкцій,виробів та машин за допомогою застосування екологічно

чистих засобів. Наук.-техн. журнал Екологічні науки. Вип.3 (22) 2018 –К с.14.Фах.вид.

2017 рік

1. Савенко В.І,Лівінський О.М,Курок О.І. Спеціалізовані будівельні процеси.

Технологія і організація робіт. Підручник –К МП Леся 2017 с.412 З грифом МОН.

2. Савенко В.І,Лівінський О.М,Курок О.І. Технологія будівельного виробництва.

Підручник –К МП Леся 2017 с.591 З грифом МОН.

3. Савенко В.І.Клюєва В.В. Розвиток виробничої орг.на основі впровадження

системи упр.якістю та енергоеф. науковоміст. технологій. Тези доповіді ЧНТУ

VII Міжнародна наук.-практ.конф. «Комплексне забезпечення якості технологічних

процесів та систем КЗЯТПС.Чернігів 2017.Фах.вид.

4. Савенко В.І,Концур М.М. IIМіжнародна науково-практична конф. «Ефективні

технології в будівництві». Тези доповіді.Передтеча кібернетики і засновник

загальної орг..науки-тектології.Основи аг.орг.науки.2017 КНУБА.Фах.вид.

5. Савенко В.І.Савченко А.В,Пальчик С.П.та ін.   О.О.Богданов засновник загальної

організаційної науки – тектології. Науковий журнал Винахідник і Раціоналізатор №3

УАН -К.  2017. С 10-11.

6.  Савенко В.І,Журавський О.Д,Кислюк Д.Я.Вплив перетворювача іржі КОНТРАСТ

на зчеплення арматури з бетоном. Тези всеукраїнської наук.-практ.інтернет-конф.

«Сучасні проблеми містобудування» Луцьк ЛНТУ 2017 с.79-83.Фах.вид.

7. Савенко В.І,Висоцька Л.М,Журавський О.Д. Вплив перетворювача іржі CONTRRAST

на зчеплення арматури з бетоном.Сучасні технології.Зб.наук.праць.Вип.№7

-Луцьк ЛНТУ 2017 с.25-31.Фах.вид.

8. Савенко В.І,Савенко С.С,Доценко С.І,Пальчик С.П.та ін. Аналіз фінансового стану

будівельної організації. Монографія –К УАН Центр учб.літ. 2017 -96с.

9. Савенко В.І,Савенко С.С,Доценко С.І,Пальчик С.П. та ін.Конкурентоздатність

будівельної організації – основа виживання економіки. Монографія –К УАН Центр

учб.літ. 2017. 218с.

10. Савенко В.І,Лівінський О.М,Доценко С.І,Пальчик С.П. Менеджмент якості в

будівництві і геном ділової досконалості організації.Монографія –К УАН Центр учб.

літ.2017 -232с.

11. Савенко В.І,Доценко С.І. Теоретичне обґрунтування ізоморфізму

організаційної структури підприємства. Наук.-техн.журнал «Енергетика та комп.

інтегровані технол.» ВАПК Харків 2017 –с.43-47.Фах.вид.

12. Савенко В.І,Самойлович В.В,Клюєва В.В,Пальчик С.П. Автоматизація оцінки

і вибору опорядження будівель. Науковий журнал ВІР №4 УАН –К 2017 –с.28-31.

13. Савенко В.І,Доценко С.І. Теоретичне обґрунтування дидактичної багатовимірної

технології моделювання знань. Наук.-техн.збірник ХДУЗТ –Х 2017.Фах.вид.

2016 рік

1. Савенко В.І.Шатрова І.А,Рудник Т.С. Методичні вказівки до побудови і розрахунку

сітьових графіків графо-аналітичним та табличним способами. КНУБА –К 2016 с.21

2. Савенко В.І,Лівінський О.М,Курок О.І. Організація,планування та управління

будівництвом. Підручник з грифом МОН –К (УАН) «МП Леся» 2016 -567с.

ISBN 978-966-7166-31-1.

3. Савенко В.І.Лівінський О.М,Курок О.І.  Технічна експлуатація та ремонт

Будівельних машин. Підручник –К «МП Леся» 2016.-219с. ISBN 978-966-7166-31-1.

4. Савенко В.І,Лівінський О.М.Курок О.І, Адміністрування девелопменту. Підручник

-К «МП Леся» 2016 -664с. ISBN 966-81/

5.  Савенко В.І,Шатрова І.А,Лубенець В.Г. Інструкція №2 з охорони праці для

студентів практик. КНУБА –К 2016 4с.

6. Савенко В.І,Висоцька Г.Ф. Тези міжнародної наук.-техн.конф. Захист від корозії

металів екологічно чистими засобами «Ефективні  технології в будівництві». КНУБА –

К 2016.

7. Савенко В.І,Висоцька Г.Ф. Використання ефективних антикорозійних екологічно

чистих засобів. Збірник др..праць.Вип.5 ЛНТУ –Л 2016 с.3 Фах.вид.

8. савенко В.І,КовальЛ.В.Клюєва В.В. Тези Міжнар.наук.-практ.виставка-конф.

молодих вчених і студентів ЛНТУ м.Луцьк. ЛНТУ –Л 2016.

Comments are closed.