Реєстрація новації

Е-реєстрація новації необхідна для її котирування – визначення попиту, цін та термінів її втілення – інновації колом відповідних новаторів чи інвесторів.

Для цього необхідно чітке визначення:

– сфери новації у термінах АБУ;

– кола відповідних новаторів чи інвесторів з реєстру АБУ;

– терміну дії пропозиції інновації (втілення) новації

Для з’ясування сфери запропонованої новації та релевантного пошуку новаторів,стартаперів чи інвесторів (далі новаторів) необхідно обрати:

1) Вид замовлення: дослідження; інновації/інвестиції, експертизи, кваліфікації, нормування;

2) Тип угоди втілення новації за етапами життєвого циклу будівництва та оплати роялті: (пошукове дослідження, проектування, експертизи, кваліфікації, підряду, експлуатації, ліквідації та роялті);

3) Сфера майбутньої новації у продукті, в технології виробництва, менеджменті чи маркетингу;

4) Стадії інновації, які пропонує автор новації (ідея новації, опис новації, експертиза новації, ком пропозиція новації, бізнес-план інновації, втілення новації, адаптація інновації, розвиток інновації, масштабування новації);

5)  Фах у цивільному виробництві новації;

6)  Фах у промисловому виробництві новації;

7)  Фах робіт у новації: ландшафтні, земляні, підйомно-транспортні, фундаментні, монтаж металоконструкцій, монолітні, буд-монтажні, мулярні, покрівельні, фасадні, монтаж вікон та дверей, вентиляційні, теплотехнічні, сантехнічні, електротехнічні, телекомунікаційні, гіпоскартонні, штукатурні, лицювальні, малярські, підлогові, навантажувальні, транспортні, мебельні, клінінгові.

8)  Матеріали та вироби, які поставляє або використовує автор новації.

9) Фах експертиз новацій, які вже має автор новації: попиту на новацію, якості дослідження, новизни новації, пріоритету, ефективності, прагматичності, якості інновації, досвіду новатора/інвестора, кваліфікації та компетентності новатора.

Для укладання договору роялті на інновацію та організації тендеру необхідно вказати дату дії пропозиції новації для інновації.

Е-реєстрація новації та її котирування необхідно для:

– оголошення тендеру та запрошення новаторів з реєстру АБУ;

– привабливості та чіткості умов майбутнього договору та тендеру для новаторів;

– прийняття рішень цими новаторів щодо участі у тендері.

Для участі у тендері новатори повинні надати фінансові гарантії укладання та виконання договору роялті в разі перемоги у тендері.

Для початку тендеру просимо заповнити анкету е-реєстрації новації, натиснувши на слово Анкета в алгоритмі або тут.

 

Comments are closed.