Умови вступу

Заява для вступу

ПОЛОЖЕННЯ

про права і обов’язки дійсних членів і членів-кореспондентів

ГО «Академії будівництва України»

  1. Дійсні члени Академії мають право приймати участь в роботі Загальних зборів Академії з правом вирішального голосу, висувати кандидатури і приймати участь в таємному голосуванні по виборах дійсних членів і членів-кореспондентів Академії.
  2. Члени-кореспонденти Академії мають право приймати участь в роботі Загальних зборів Академії з правом дорадчого голосу.
  3. Дійсні члени і члени-кореспонденти Академії мають право виконувати науково-дослідні роботи в інститутах і закладах Академії, в інших наукових закладах за сумісництвом. Вони мають право публікувати свої роботи у виданнях Академії, представляти до друку наукові роботи окремих спеціалістів, а також мають право на заміщення керівних посад в закладах Академії поза конкурсом.
  4. Члени Академії будівництва України – піддані іноземних держав мають право:

– підтримувати зв’язок з Академією шляхом пересилки опублікованих ними наукових праць і доповідей;

– приймати участь в роботі наукових і загальних зборів Академії, а також наукових конференцій і нарад, що скликаються Академією;

– отримувати видання Академії будівництва України.

  1. Члени Академії зобов’язані виконувати доручення Загальних зборів, Президії Академії та виконавчого органу, керівників відділень, секцій Науково-технічної Ради.
  2. Дійсні члени і члени-кореспонденти Академії повинні приймати активну участь в її діяльності. Робота членів Академії в її закладах здійснюється згідно із затвердженими планами, зокрема науково-дослідних робіт, де вони являються виконавцями тематики. Аналогічно у випадках, коли члени Академії приймають участь в розробках тих чи інших науково-дослідних закладів за межами Академії. В інших випадках – за індивідуальними планами,  які  затверджуються   керівниками   галузевих  та територіальних відділень.
  3. Члени Академії повинні сприяти запровадженню у виробництво результатів науково-дослідних і творчих робіт Академії, надавати необхідну науково-технічну допомогу будівельним організаціям і підприємствам, мати свої річні плани, звітуватися у відділеннях про їх виконання
  4. Члени Академії повинні приймати участь в роботі загальних зборів Академії, а також у відповідності зі своїм фахом, в роботі наукових конференцій і нарад, симпозіумів, семінарів, що проводяться загальним відділенням Академії.
  5. Члени Академії, незалежно від місця основної роботи, зобов’язані щорічно представляти до галузевих та територіальних відділень звіти про свою роботу разом з друкованими працями або детальними повідомленнями про характер, обсяг і результати виконаних робіт. Звіти членів Академії розглядаються і затверджуються у територіальних та галузевих відділеннях.

Comments are closed.