Загальні збори Академії будівництва України

7 грудня відбулися загальні збори Академії будівництва України, які розглянули звіт про діяльність організації за п’ятирічний період.

У доповіді Президента АБУ І.І. Назаренка відзначалося, що незважаючи на складнощі останніх років, особливо в нинішніх умовах війни, Академія живе, демонструє спроможність розвиватися.

За участі вчених і практиків – членів Академії здійснені важливі розробки, науково-технічні заходи, активно працював науково-технічний центр, створений при Академії. Розширювалися контакти Академії з українськими і зарубіжними колегами.IMG 9491

АБУ стала одним із засновників Української Ради інженерів-будівельників – члена впливових галузевих європейських структур.

В доповіді відзначалася робота щодо співпраці Академії з рядом громадських організацій, в першу чергу з Будівельною палатою України, з якою відповідно з підписаним меморандумом  на постійній основі ведеться корисна робота щодо науково-технічного розвитку галузі.

Як зазначалося, російська агресія вимагає застосовувати нові підходи до наукового супроводу розвитку галузі, зорієнтованої на відродження зруйнованих і пошкоджених ворогом об’єктів.

IMG 9513Збори розглянули пропозиції щодо удосконалення діяльності Академії, зокрема по визначенню та опрацюванню проблемних питань розвитку галузі, діяльності територіальних та галузевих відділень, щодо налагодження більш широкої участі членів Академії у розвитку будівельної освіти, проведення спільних з вузівською наукою  фундаментальних досліджень, розширення власної науково-технічної бази АБУ для використання новітніх технологій, в т.ч. BIM-технологій.

У доповіді Президента АБУ, було відмічено плідну роботу над грантовою програмою “The BRIDGE“, за якою, було дорочено  створити платформу стейкхолдерів.

Були прийняті рішення з питань організації діяльності організації, зокрема щодо скорочення кількості віце-президентів із встановленням напрямків їх відповідальності, розширення функцій конкурсної комісії, моніторингу проблемних питань розвитку будівельної галузі, створення аналітично-інформаційного центру.

Конкретні пропозиції щодо удосконалення діяльності організації внесли академіки Петро Куліков, Анатолій Беркута, Геннадій Фаренюк, Анатолій Ковров, Микола Савицький, інші члени Академії.

Свою оцінку діяльності АБУ, бачення подальшої перспективи її діяльності дав академік Станіслав Сташевський, Перший віце-президент Будівельної палати України.IMG 9509

Зберегти і розвивати Академію, більш повно використовувати її потенціал закликав нинішніх академіків організатор і перший Президент Академії, відомий ветеран галузі Г.К. Злобін.

Збори обрали новий склад Президії, до якої увійшли керівники територіальних відділень, профільних навчальних закладів, науково-дослідних інститутів, будівельних компаній та громадських організацій.

В керівному органі Академії широко представлені члени Ради Будівельної палати України. До складу новообраної Президії АБУ увійшов Президент, Герой України Петро Шилюк, а також Станіслав Сташевський, Анатолій Беркута, Михайло Іщенко, Петро Куліков, Геннадій Фаренюк.

Президентом Академії будівництва на новий термін переобрано Івана Назаренка – завідувача кафедри КНУБА, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Віце-президентами Академії обрані Геннадій Фаренюк – директор ДП «НДІБК», Денис Чернишев – перший проректор КНУБА, Петро Захарченко – завідуючий кафедри КНУБА,  Іван Перегінець – директор наукового центру АБУ.

Comments are closed.