Засідання Президії 24.06.2021

На засіданні Президії Академії будівництва України

від 24 червня 2021 р.

 

У засіданні, яке відбулося у форматі оффлайн-онлайн  прийняли участь 23  члени Президії.

24.06.2021 о 15:00 відбулося засідання президії Академії будівництва України. На якому була представлена доповідь президента Академії І.І.Назаренка , в якій йшлося про стан діяльності та перспективи розвитку Академії. На розгляд Президії Г.Г.Фаренюк директор ДП НДІП та І.І.Перегінець,  директор НТЦ АБУ винесли питання  щодо необхідності розробки програми науково-технічного супроводу об’єктів нерухомості міст, об’єднаних територіальних громад та промисловості.

В обговорені прийняли участь: члени Президії перший віце-президент Будівельної палати України, Сташевський С.Т., віце-президент АБУ: Беркута А.В., Адріанов В.П., члени Президії АБУ: Є.М.Бабіч , І.І.Перегінець , М.В. Савіцький, президент СНО України М.М. Кирюхін, Голова будівельної біржі – партнер АБУ С.В.Охременко та інші учасники засідання Президії АБУ.

Станом на 2021 р., науково-технічний супровід містобудівних проектів та об’єктів нерухомості є необхідною складовою соціально-економічного розвитку України, залучення міжнародних інвестицій та впровадження передових світових стандартів перед проектного, проектного, будівельного та експлуатаційного циклу будівель та споруд.

Об’єктивні чинники необхідності впровадження науково-технічного супроводу містобудівних проектів в Україні:

– трансформація суспільно-економічного укладу України і світу з індустріального в інформаційно-виробничий;

– зміна міграційних, демографічних та професійно-орієнтовних складових українського суспільства;

– виклики екологічних проблем та глобального потепління;

– децентралізація та зміна адміністративно-територіального устрою України;

– утворення в Україні нових 1469 територіальних одиниць – ОТГ (об’єднаних територіальних громад) з необхідністю розбудови нових територій комунальної власності;

– необхідність впровадження інноваційних технологій, організаційних та управлінських методів ведення будівництва/експлуатації всіх об’єктів нерухомості протягом життєвого циклу.

Обов’язкові складові науково-освітньої Програми АБУ з науково-технічного супроводу будівництва та експлуатації об’єктів нерухомості

 1. Мета науково-технічного супроводу.
 2. Головне завдання супроводу.
 3. Основні види супроводу.
 4. Виконавці науково-технічного супроводу.
 5. Джерела фінансування супроводу.
 6. Ініціатори проведення супроводу.
 7. Суть науково-технічного супроводу.
 8. Зміст робіт супроводу
 9. Порядок виконання робіт з науково-технічного супроводу.
 10. Використання результатів супроводу.
 11. Управління об’єктами нерухомості, фасіліті менеджмент (Facility Manegement).
 12. Управління активами нерухомості, ассетс менеджмент (Assets Manegement).
 13. Управління об’єктами нерухомості, будівельний менеджмент (Building Manegement).
 14. Структура організації науково-технічного супроводу.
 15. ДБН В.1.2.-5:2007 «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД БУДІВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ».
 16. Державні та місцеві програми наково-технічного супроводу.

В сфері науково-технічного супроводу містобудівних проектів в Україні  Академії будівництва України необхідно тісно співпрацювати з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами та установами,  НДІ.

Академія будівництва України має достатній науково-освітній, науково-дослідний та виробничий потенціал для розробки та впровадження широкого використання науково-технічного супроводу об’єктів нерухомості України на державному та місцевих рівнях.

Пропозиція НТЦ АБУ: створити робочу, науково-технічну групу для розробки, обговорення та затвердження Президією АБУ Програми діяльності з питань науково-технічного супроводу містобудівних проектів та об’єктів нерухомості.

З презентацією Біржі ноу-хау від АБУ виступив Голова Ради товарної біржі “Універсальна будівельно-інвестиційної біржа” С.В. Охременко

Мета діяльності Біржи – мінімум витрат та ризиків всіх учасників будівельного ринку та максимум гарантій якості будівництва, яка забезпечується, насамперед, системою онлайн сертифікації компетентності інженерів-будівельників.

Ця система сертифікації на Біржі дозволить:

Вам отримувати сталі доходи від сертифікації;

сертифікованим будівельникамзамовлення та гарантії своєчасної оплати;

замовникамгарантії якості робіт та мінімальні комерційні та цінові ризики які забезпечуються всіма атрибутами біржі

 

Для  веб просування дослідників, новаторів та інновації на сайті АБУ:

 1. Створено реєстр з зручним фільтром для пошуку:

за фахом, роллю у проекті, містом, сферою та стадією

новації, машинами та механізмами, матеріалами.

 1. Створено міні сайти дослідників, експертів, новаторів та новацій з:

а) бізнес-анфасом, з їх фото, розцінками,

інструментом, умовами роботи,відгуками та оцінками;

б) посиланнями на сторінки з їх кваліфікації,

компетентності, портфоліо, реєстрами публікацій,

колег-суміжників та замовників;

в) сторінками для відгуків та оцінок виконання

замовлень.

Пропозиція участі у біржі ноу-хау АБУ

Алгоритми інвестування досліджень та комерціалізації новацій:

 1. Реєстрація (замовлення в CRM системі);
 2. Котирування замовлення (е-опитування);
 3. Гарантійний внесок дослідників/інвесторів ;
 4. Відбір дослідників /інвесторів;
 5. Тендер дослідників /інвесторів;
 6. Моніторинг виконання договорів;
 7. Експертиза дослідження/інновації;
 8. Арбітраж суперечок.

З метою комерціалізації Ваших досліджень та експертних можливостей .

 • Зареєструватись на сайті АБУ;
 • Надіслати свої профіль та портфоліо на сайт чи

колл-центр АБУ для створення Вашого міні сайту;

 • Отримати свій аккаунт на веб платформі АБУ,

створеної на базі Бітрикс24 для онлайн взаємодії з

колегами та інвесторами;

 • Стати учасниками секції ноу-хау на нашій біржі

 

Контактна особа

Охременко Сергій Володимирович.

Тел. 066843938

Comments are closed.