ЗВІТ з проекту

ЗВІТ

про результати оцінки впливу реалізації експериментального проекту на розвиток сфери інтелектуальної власності та результати реалізації експериментального проекту

У 2018 році було започатковано реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків (далі – експериментальний проект) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 500 «Про реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків» (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України № 916 від 06.11.2019 та № 1163 від 27.12.2019) (далі ‑ Постанова КМУ № 500).

Експериментальний проект реалізовувався Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та в подальшому Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – організатор конкурсу/Міністерство) та Державною інноваційною фінансово-кредитною установою (далі – оператор фонду/ДІФКУ) протягом 2018‑2020 років.

На виконання пункту 3 Постанови КМУ № 500 Міністерством прийнято такі нормативно-правові акти:

 • Положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, затверджене наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1879 від 12.12.2018, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.12.2018 за №1421/32873 (далі – Положення про конкурсний відбір);
 • Умови конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, затверджено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1889 від 14.12.2018, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.12.2018 за № 1422/32874 (далі – Умови конкурсного відбору);
 • Порядок наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1888 від 14.12.2018, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.12.2018 за № 1420/32872 (далі – Порядок наповнення фонду).

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови КМУ № 500 під час реалізації експериментального проекту державне стимулювання мало спрямовуватися на:

створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності відповідно до вимог, передбачених підпунктом 2 пункту 3 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 118;

розроблення механізму підтримки та захисту об’єктів права інтелектуальної власності;

покращення інвестиційного клімату в Україні.

Головною метою експериментального проекту було стимулювання фізичних осіб та суб’єктів господарювання до створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

Основними завданнями відбору на конкурсних засадах проектів, пов’язаних із створенням та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, для державного стимулювання (далі – конкурс) відповідно до пункту 3 Положення про конкурсний відбір були:

 • державне стимулювання створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;
 • розроблення механізму підтримки та захисту об’єктів права інтелектуальної власності;
 • покращення інвестиційного клімату в Україні.

Відповідно до пункту 6 Положення про конкурсний відбір наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1940 від 20.12.2018 (із наступними змінами) було утворено конкурсну комісію з відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, та затверджено Положення про неї.

До складу конкурсної комісії входили, зокрема, представники Мінекономіки, Міністерства освіти і науки, Міністерства цифрової трансформації, державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», державної організації «Національний офіс інтелектуальної власності», ДІФКУ, Інституту фізики НАН України, громадської організації «Соціал Буст», громадської організації «Українська мережа енергетичних інновацій «Грінкубатор».

Згідно з нормами Положення про конкурсний відбір та Умов конкурсного відбору конкурс проводився у 3 етапи:

 • перший етап («Приймання заявок») – подання претендентом заявки на конкурс та отримання статусу учасника другого етапу конкурсу;
 • другий етап («Стимулювання») – організація надання послуг учаснику другого етапу конкурсу (розроблення бізнес-моделі; підготовка презентаційних матеріалів; проведення лабораторних тестувань; підготовка патентної заявки, аналіз патентної чистоти; консалтингові послуги);
 • третій етап («Розвиток») – отримання учасником другого етапу конкурсу статусу переможця конкурсу та організація діяльності переможця конкурсу.

Разом з тим, відповідно до наказу Мінекономіки «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України» від 09.09.2020 № 1730, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.11.2020 за № 1097/35380) третій етап конкурсу було скасовано.

Механізм надання рекомендацій конкурсною комісією щодо допуску учасника до другого етапу конкурсу або щодо відмови в допуску передбачав, що члени конкурсної комісії спочатку заочно оцінюють проекти учасників конкурсу, з урахуванням оцінок експертної групи, за наступними критеріями: «новизна», «можливість упровадження», «соціальна або ринкова доцільність», «вид охоронного документа», «ступінь розробки винаходу», «строк упровадження». Оператор фонду узагальнює оцінки членів конкурсної комісії з урахуванням ваги показників, рейтингує проекти від проектів з найбільшою оцінкою до проектів з найменшою оцінкою та виносить результати на засідання конкурсної комісії. Якщо загальна кількість балів членів конкурсної комісії по одному з критеріїв («новизна», «можливість упровадження», «соціальна або ринкова доцільність»), дорівнює нулю, такий проект не виноситься на засідання конкурсної комісії. Остаточне рішення щодо визначення проектів учасників конкурсу проектами рекомендованими до другого етапу конкурсу приймається на засіданні конкурсної комісії.

Механізм надання рекомендацій конкурсною комісією щодо визначення учасника другого етапу конкурсу переможцем конкурсу передбачав, що члени конкурсної комісії спочатку оцінюють стартапи учасників другого етапу конкурсу, з урахуванням оцінок експертної групи, за такими критеріями: «оцінка команди стартапу», «оцінка ринку», «оцінка перспективності стартапу – наявність конкурентів, темпи розвитку сегменту рингу тощо», «оцінка патентної чистоти», «оцінка строку впровадження стартапу». Оператор фонду узагальнює оцінки членів конкурсної комісії з урахуванням ваги показників, рейтингує стартапи від стартапів з найбільшою оцінкою до стартапів з найменшою оцінкою та виносить результати на засідання конкурсної комісії. Остаточне рішення щодо визначення стартапів – учасників другого етапу конкурсу стартапами, рекомендованими як переможці конкурсу, приймається на засіданні конкурсної комісії.

Заявки претендентів на участь у конкурсі приймалися відповідно до пріоритетних напрямів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1056 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки», а саме:

розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки;

освоєння нових технологій транспортування енергії, упровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;

освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;

широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;

технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;

освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;

упровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики.

Конкурсною комісією було створено Експертну групу постійних експертів, до складу якої увійшли представники Торгово-промислової палата України, Торгово-промислової палата Ізраїль-Україна, Європейської Бізнес Асоціації, ЮНІДО, Українського союзу промисловців та підприємців, та Експертні групи за пріоритетними напрямами, зазначеними вище (до складу цих груп увійшли фахівці органів державної влади та провідні вчені наукових установ та закладів вищої освіти: Міненерговугілля, Держенергоефективності, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного авіаційного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету «Львівська Політехніка», Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Вінницького національного технічного університету, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Сумського державного університету, Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківського національного університету радіоелектроніки, Приазовського державного технічного університету, Національного ботанічного саду ім. М. Гришка, Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук України, Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, державної установи «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої Національної академії медичних наук України).

Перший етап реалізації експериментального проекту було розпочато
у січні 2019 р. У період з січня до 30 вересня 2019 р. оператором фонду зареєстровано 392 заявки від претендентів на участь у конкурсі, з яких 339 заявки були допущені для участі у конкурсі.

Конкурсною комісією розглянуто 339 претенденти, з яких 44   рекомендовано допустити до другого етапу конкурсу, що затверджено наказами організатора конкурсу:

Результати роботи конкурсної комісії
на першому етапі експериментального проекту

№ засіда-ння Дата засідання Кількість розглянутих заявок Кількість відібраних заявок Частка відібраних заявок від розглянутих № та дата наказу організатора конкурсу
1 21.12.2018
2 01.02.2019
3 01.03.2019 16 5 31% № 447 від 19.03.2019
4 22.03.2019 18 6 33% № 584 від 05.04.2019
5 22.04.2019 23 7 30% № 828 від 13.05.2019
6 29.05.2019 30 10 33% № 1028 від 19.06.2019
7 09.07.2019 39 4 10% № 1297 від 01.08.2019
8 16.08.2019 26 4 15% № 22 від 16.09.2019
9 03.12.2019
10 20.12.2019 100 3 3% № 121 від 31.01.2020
11 29.01.2020
12 30.04.2020 87 5 5% № 1053 від 04.06.2020
Всього: 339 44 13%  

 

Висновки за результатами реалізації першого етапу експериментального проекту:

 • спостерігалося підвищення довіри до держави, як інноваційно-орієнтованої;
 • було започатковано системне формування національної інноваційної екосистеми країни;
 • впроваджувався новий механізм підтримки винахідників з метою допомоги їм в комерціалізації власних розробок;
 • відпрацьовувався механізми державної підтримки фізичних осіб та суб’єктів господарювання до створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;
 • спостерігалося зростання позитивного іміджу та зацікавленості держави у сфері інновацій та винахідництва.

На другому етапі реалізації експериментального проекту оператором фонду було здійснено відбір оператора надання послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» для реалізації стратегії розвитку стартапу. Для одного учасника другого етапу конкурсу відбирається тільки один оператор надання послуг, який зобов’язаний був надати перелік послуг: розроблення бізнес-моделі, підготовка презентаційних матеріалів, проведення лабораторних тестувань, підготовка патентної заявки, аналіз патентної чистоти, консалтингові послуги.

Договори, укладені оператором фонду
з операторами надання послуг

Дата та номер наказу організатора конкурсу № договору Дата договору Сума договору, грн. Загальна сума договорів, грн.
№ 447 від 19.03.2019 09-02 04.07.19 111 288 1 866 288
09-26 24.10.19 475 000
09-01 04.07.19 495 000
09-22 16.09.19 495 000
09-34 06.12.19 290 000
№ 584 від 05.04.2019 09-08 19.07.19 405 000 2 094 000
09-06 09.07.19 480 000
09-13 07.08.19 225 000
09-03 11.07.19 270 000
09-05 09.07.19 299 000
09-10 26.07.19 415 000
№ 828 від 13.05.2019 09-04 09.07.19 165 999 2 021 599
09-07 18.07.19 275 600
09-09 22.07.19 390 000
09-25 07.10.19 410 000
09-23 25.09.19 370 000
09-11 05.08.19 410 000
№1028 від 19.06.2019 09-12 07.08.19 315 000 2 109 000
09-14 07.08.19 60 000
09-21 03.09.19 270 000
09-16 07.08.19 220 000
09-19 21.08.19
09-20 21.08.19 449 000
09-17 21.08.19 440 000
09-15 07.08.19 355 000
09-18 21.08.19
№1297 від 01.08.2019 09-27 25.10.19 489 000 1 828 800
09-31 20.11.19 350 000
09-28 07.11.19 490 000
09-24 08.10.19 499 800
№22 від 16.09.2019 09-30 19.11.19 490 000 1 200 000
09-29 14.11.19 290 000
09-33 25.11.19 235 000
09-32 21.11.19 185 000
№121 від 31.01.2020  –
№1053-20 від 04.06.2020  –

Із 44 відібраних проектів учасників другого етапу конкурсу:

 • 2 договори не укладалися згідно з рішенням конкурсної комісії від 03.12.2019;
 • по 8 проектах процедура закупівлі не проводилась (відбір операторів надання послуг не проводився) через відсутність наповнення фонду коштами у 2020 році;
 • 2 договори надання послуг розірвано з ініціативи учасника другого етапу конкурсу щодо припинення подальшої участі в конкурсі;
 • за 32 проектами укладено 32 договори надання послуг з 15 операторами надання послуг на загальну суму 11 119 687,00 грн.

Проміжні підсумки перебігу другого етапу конкурсу в рамках реалізації експериментального проекту станом на 31.12.2019 продемонстрували наступне.

 • запроваджено ефективний механізм об’єктивної неупередженої комплексної оцінки винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності незалежними експертами та членами конкурсної комісії;
 • високий ступінь інтеграції та зацікавленості бізнесу (організацій) у розвитку інноваційної екосистеми України;
 • підвищення довіри комерційного сектору до держави;
 • довіра учасників другого етапу конкурсу до експериментального проекту;
 • усвідомлення авторами проектів щодо необхідності захисту прав інтелектуальної власності;
 • сприяння впровадженню культури охорони прав інтелектуальної власності;
 • формування розуміння у учасників другого етапу конкурсу, що питання наявності прав інтелектуальної власності є важливою складовою успіху комерціалізації інноваційного проекту;
 • зацікавленість учасників другого етапу конкурсу в отриманні результатів послуг, які замовлені оператором фонду у визначених в результаті тендерних процедур операторів надання послуг.

 

Експериментальний проект реалізовувався в межах Фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, який є поточним рахунком оператора фонду, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, і наповнюється за рахунок коштів, одержаних від сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Кошти фонду формувалися за рахунок надходжень від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1716 від 23.12.2004.

Згідно з пунктом 4 Порядку наповнення фонду для наповнення фонду організатор конкурсу (Міністерство) затверджує наданий оператором фонду (ДІФКУ) план фінансування заходів з проведення конкурсів (з належним фінансово-економічним обґрунтуванням) у межах коштів, передбачених у кошторисі для забезпечення розвитку і функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності та доручає закладу державної системи правової охорони інтелектуальної власності, уповноваженому на збір коштів від сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, перерахувати кошти згідно із затвердженим планом.

Під час реалізації другого етапу конкурсу у 2019 році за рахунок коштів, одержаних від сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності на оплату по договорам надання послуг оператору фонду було перераховано 3 801 487,2 грн., у тому числі за результатами завершення першого етапу надання послуг – 3 553 987,20 грн. по 17 договорам, та другого етапу надання послуг – 247 500,00 грн. за 1 договором.

У кошторисі для забезпечення розвитку та функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної власності у 2020 році, що формується за рахунок надходжень на рахунки державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності коштів на наповнення фонду передбачено не було.

 

__________________

Comments are closed.